Archiv článků

Kozel zahradníkem - 26. kapitola

03.04.2024 20:00
(Jako kdyby se to vůbec nestalo) „...protože zasedání Koncilu zabere celé dopoledne. Po obědě se setkáte s prorektorem Zemské univerzity. Magistr Kren vám představí poslední verzi sborníku Život a dílo Svatého Huderbena,“ četl z listu Druhý náměstek. Rawen si otráveně položil nohy...

nová recenze pro Děti noci

03.04.2024 19:52
Moje nová recenze knihy Petra Urbana "Práh mezi půlnocí a ďáblem" pro Děti noci deti-noci.cz/2024/03/literatura/lit-recenze/petr-urban-prah-mezi-pulnoci-a-dablem/

Kozel zahradníkem - 25. kapitola

29.03.2024 21:13
(Nedůslednost se nevyplácí – ani zlodějům ne) Ráno si ověřili, že Esebius skutečně zmizel. Naposledy ho zahlédl pobočník generála Bidorettiho. Viděl ho utíkat směrem k stájím společně s princeznou Farfalou a lady Vebenou. Důstojník se právě vracel od své milenky. Na slavnostní večeři u...

Kozel zahradníkem - 24. kapitola

26.03.2024 13:39
(Kapka jedu v misce medu) Čerstvá vdova se ani nesnažila předstírat hoře. Vyhlídka na sňatek s orkenským králem Newinettu vzpružila. Živě a věcně asistovala Konvexovi při sestavování smluv a se stejným zápalem se pustila do přípravy slavnostní večeře se spojenci. Mandefellská královna nic...

Kozel zahradníkem - 23. kapitola

19.03.2024 11:48
(Diplomatické konsekvence) Rawen s Orenou se mlčky vraceli k Leberonu. Rawenovi vrtala v hlavě ta Ottova poznámka, že se Vincent Farfaly děsil. Proč by měl mít bratr ze své ženy strach? Farfala patřila k tomu vzácnému typu žen, které si nikdy na nic neztěžují. Kde se objeví, tam...

Kozel zahradníkem - 22. kapitola

18.03.2024 20:14
(Že by to bylo tak snadné?) Vzdálené šumění se pomalu slévalo do slov. Hlasy. Dva tolik povědomé hlasy. Tevin a Konvex. „...kromě nás, ještě šest osob: Ibald, Vuan, Bidoretti, Nevinetta, Farfala a kněžna Karrin. Ibalda a Vuana můžeme vyřadit rovnou. Bidorettiho neznám, ale zmínil, že jeho nejstarší...

Kozel zahradníkem - 21. kapitola

09.03.2024 15:22
(Tuplovaně inkognito duchovní mise) Bylo pozdní odpoledne. Ke Královskému hřebčinci se sjížděla podivná společnost. Tři venkované v hrubých halenách, obutí do lýkových střevíců, přihnali stádo mečících koz. Trojice bednářů se dokodrcala s žebřiňákem s prázdnými sudy. Rovněž se dostavili čtyři...

Kozel zahradníkem - 20. kapitola

09.03.2024 00:42
(Mizernější to být nemůže) Ve městě byl zmatek. Na baštách stála děla. Kladkostroje podél vnitřní strany opevnění vytahovaly na hradby zásoby střeliva. Karavana se proplétala úzkými uličkami a mezi civilním obyvatelstvem míjela vojáky v uniformách mandefellské a rondorské armády. Každý někam...

Kozel zahradníkem - 19. kapitola

03.03.2024 19:29
(Bratranec není pitomec) Plahočili se nepřístupným terénem. Orena jela za Rawenem, ale pokaždé když se ohlédl, uhnula pohledem. Na oběd se zastavili ve stínu skal. Rawen vytáhl mapu, aby zkontroloval polohu. Přiloudal se k němu Tevin. Ještě se zcela nevykřesal ze zranění. Byl bledý, zpocený a...

Kozel zahradníkem - 18. kapitola

01.03.2024 19:13
  (Kartografové potřebují více rukou než jen dvě) V podvečer se na obzoru rýsovala temná hradba Trollího háje. Tevin se kabonil jako nebe před bouřkou. „Chybí mi devět lidí. S takovým oslabením do toho nevjedu. Vezmeme to kolem.“ „Objedeme to z východu,“ řekl Rawen. „Kersenskou...
Záznamy: 31 - 40 ze 575
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>