Knižní megasérie Metaprostor:

1.    Ani párem volů  - román  (vydáno elektronicky)

2.   Kozel zahradníkem - román  (vydáno elektronicky)

3.     Podej ďáblovi prst - povídka (vydáno elektronicky i tiskem)

4.    Vykladač - trilogie (elektronicky)

5.      Sarvonův odkaz - román (vydáno elektronicky)

6. 1. Návrat na Mizeon (sedmidílná elektronicky vydaná série)

6. 2. Návrat na Mizeon (třidílná tištěná série)

7.  Za devatero mlhovinami (sbírka tří povídek)

8.  Z(a)tracené klíče (rozepsáno)

9.  Igor ničitel (rozepsáno)

 
 

Co je to Metaprostor?

Z kosmologického hlediska je Metaprostor univerzem, prostoupeným pletení reality, která generuje pravděpodobnostní pole. Z praktického pohledu se jedná o svět složený se soustav, světů a satelitů, na kterých žijí a anebo existují různě utvářené a všemožně diponované bytosti. Nejucelenějším dokumentem, z kterého lze čerpat informace o reáliích a význačných postavách dějin Metaprostoru, je Sarvonova Encyklopedie Metaprostoru. Protože Sarvon Ari-Quinn byl popraven za velezradu v době Skollských válek, je jeho dílo pravidelně aktualizováno profíky ze Sarvonovy nadace na Sunnisenu. Na této stránce se můžete dozvědět více o knihách a jejich chronologii, dále zde budu přidávat zajímavá hesla ze Sarvonovy encyklopedie, které vám poměry v Metaprostoru panující lépe přiblíží.  www.miroslava-dvorakova.cz/sarvonova-encyklopedie-metaprostoru/

 

 

Jednotlivé tituly a ucelené cykly megasérie  (ad 4 a ad 6) se dají číst samostatně, ale jsou spolu provázané (díly v sériích Návrat na Mizeon a sérii Vykladač jsou pochopitelně provázané těsněji). Některé postavy se objevují ve více příbězích, v průběhu dějin Metaprostoru hrají různé politické role, jejich osobní život se vyvíjí a společenský status se mění (u některých k horšímu, u jiných k lepšímu). 

 

Anotace a odkazy:

 

Ani párem volů   (novela)

(druhé vydání, Martin Koláček E-knihy jedou, 2022)

Zachary nechce být sedlákem. Má plné zuby přehnané kontroly ze strany dědečka z otcovy strany. Chystá se opustit rodný statek. Dřív, než tak učiní, je odvlečen na dvůr císaře Urvala a mnohem méně laskavého dědečka z matčiny strany. V srdci říše Mlžného roje, pod kuratelou novopečeného příbuzenstva, je Zachovi přidělena kariéra v Urvalově armádě. Aby se v tom marastu neutopil, vypomáhá si postupy, které zná z domova. Přemýšlí a jedná jako sedlák: Plevel je třeba likvidovat i s kořeny. Před setím je nezbytné pole poorat. Škodnou nutno zabít.

Odkaz: https://www.knihydobrovsky.cz/e-kniha/ani-parem-volu-506920236

 

 

Kozel zahradníkem (novela)

(Martin Koláček E-knihy jedou, druhé vydání, 2021)

Druhorozený syn rondorského císaře Aderawen ab Herken je zapřisáhlý ateista a ze všeho, co souvisí s církví a vírou, má srandu. Je přinucen své postoje přehodnotit poté, co je uvězněn za vzpouru a po několika nezdařených pokusech o útěk dostává na výběr: Buď se zaslíbí bohyni světla a štěstí, Krassioně, stane se veleknězem a jejím rituálním souložníkem, nebo bude společně s ostatními vzbouřenci odeslán do dolů, což znamená brzký a bolestný konec. Rawen, aby zachránil ostatní, návrh přijímá. Náhle se ocitá v prostředí, ze kterého měl vždycky husí kůži. Jediným světlým bodem je fakt, že jako velekněz může dál pokračovat v pátrání po vrazích svého otce. Rawen vždycky podezíral nového císaře a svého nevlastního bratra  - Konvexe. Teď dostane možnost ho usvědčit.  

Odkaz: https://www.knihydobrovsky.cz/e-kniha/kozel-zahradnikem-489248078

 

Trilogie Vykladač

Vykladač – 1. díl – Zuby poražených

(vyšlo jako e-book na Google play 2014, a později jako e-book u Nová vlna, Praha 2017)

Janis z Morfenu, nechutně bohatý a přiměřeně zkažený králův rádce, je objektem obdivu, závisti a pomluv, ale současně i vykladačem triftových karet. A jak už to na Tenerisu chodí, vykladač, který se jednou jedenkrát  v předpovědi mine, propadá ohni. Z pragmatických důvodů uzavírají vykladači dohody se silami, které je před omyly chrání. I když Janis nabídkám o dohodu zarytě odolává, jeho předpovědi, kupodivu, vycházejí. Jakmile se ale zaplete do zápasu mezi starými a novými bohy, je každým dalším krokem blíže maléru. Pokouší svůj osud tak úporně, jako kdyby si o tu hranici opravdu koledoval. Odkaz:  https://www.kosmas.cz/knihy/238838/vykladac-i/

 

Vykladač – 2. díl – Střípky Sváru

(vyšlo jako e-book  na Google play 2014, a později jako e-book u Nová vlna, Praha 2017)

Někdejší vykladač akezonského krále se po rituální popravě ocitá za oponou, ve světě, který doposud znal jen z náboženských knih. S úžasem zjišťuje, jak se realita světů Senedina náhrdelníku od teorie liší. Rád by se pustil do pátrání po příčinách zkázy Grenedonu, ale nejdříve musí sahíjiny přesvědčit, že dvě stě let poroby krenevů už stačilo. Plánuje, intrikuje, konspiruje, vymýšlí básničky pro vyšinutou věštkyni, až se jeho plány dostanou do kolize se zájmy Aliance. Trajanis uzavírá problematickou dohodu, podle které má pouhých jedenadvacet dní, aby životaschopnost svých návrhů dokázal. Nemusí se obávat o život, nýbrž o svobodu, což – jak už dobře ví, je mnohem horší. Trajanisův čas se krátí. Odkaz:  https://www.kosmas.cz/knihy/238839/vykladac-ii/

 

Vykladač – 3. díl- Slzy Netrebů

(vyšlo jako e-book na Google play 2017, později  jako e-book u Nová vlna Praha 2017)

Nedobrovolně zverbovaný agent Aliance Trajanis z Grenedonu nastupuje na první misi. Jako vyšetřovatel trojnásobné vraždy na Robustue bez uzardění vyvolává mocenské převraty, vkrádá se do pečlivě uzavřených kobek, manipuluje veřejné mínění, jen aby zamaskoval, že navzdory všem zákazům nepřestává hledat nástroj obnovení krenevské moci. Obrací naruby všechna dogmata. Dohání exponenty Aliance k nepříčetnosti a mimoděk se zaplétá do vztahu s naprosto nevhodnou zelenookou dívkou. A zatímco Trajanis bojuje své malé bitvy, pletivo reality metaprostoru se hroutí. Podivnou shodou okolností právě Trajanis, agent s nálepkou kverulanta a ignoranta, ví, co s tím. Budou mu exponenti Aliance naslouchat?  Odkaz:  https://www.kosmas.cz/knihy/238842/vykladac-iii/

 

 

Návrat na Mizeon

Série Návrat na Mizeon existuje ve dvou verzích, jejichž obsah je totožný. Tištěná verze je vydaná jako trilogie, elektronická verze je sedmidílná. 

První díl tištěné verze Na hraně zkázy obsahuje tentýž obsah, jako první tři díly elektronicky vydané série - a sice díly Arrakiel, Lissarius, Essius. 

Druhý díl tištěné verze nazvaný Jiskřičky v popelu má stejný obsah jako čtvrtý a pátý díl elektronické verze a sice Sibiel a Teggius. 

Třetí díl tištěné verze, nazvaný Dárce života má tentýž obsah jako mají šestý a sedmý díl elektronické verze a sice Ditrux a Rawantes - viz podrobně rozepsáno níže u anotací.

 

 

Série Návrat na Mizeon - tištěná verze ve formě trilogie

https://www.knihydobrovsky.cz/knihy/serie/navrat-na-mizeon-trilogie-4555

 

Návrat na Mizeon I - Na hraně zkázy

 (Nová vlna Praha, 2017)

Vítejte na Mizeonu, světě démonů zrozených z Krvavého deště, kde život plyne bezpečně a v poklidu. Seznamte se s Arrakielem Arci-Quinnem, jehož největší starostí je zajistit přátelům dostatek povyražení, zatímco víno nezteplá a ořechové rolky zůstanou křupavé. Až jednou se nevinná zábava promění v tragédii, která jako poslední kamínek spustí dlouho nastřádanou lavinu katastrof. V ohrožení je samotná existence mizeonské civilizace. Událostmi semletý Arrakiel se stává štvancem. Stojí před volbou, zda se usadit na některém ze sousedních světů a zařídit si skvělou existenci mezi smrtelníky, nebo zda se vrátit domů a zachránit, co se dá. Útěk z Mizeonu teprve začíná. Návrat je nejistý a v nedohlednu. Následujte Arrakiela na jeho cestě, ověřte si spolu s ním, že rodina, přátelství, víra a čest nejsou jen prázdná slova.  Odkaz: https://www.kosmas.cz/knihy/235237/na-hrane-zkazy/

 

Návrat na Mizeon II - Jiskřičky v popelu 

(Nová vlna Praha  na podzim 2018)

Mizeon, domov démonů zrozených z Krvavého deště, opanovali Staří bohové. Poražení si lížou rány na vojenské základně pod vedením regenta Sibiela Arci-Quinna. Jenom vydání Dárce života bývalým nepřátelům dělí exulanty od definitivní porážky.  Je těžké kšeftovat s Dárcem života jako s košíkem vajec, pokud je to současně váš přítel Rawantes. Ale záchrana rasy má přednost. Naštěstí je tu Sibielův všehoschopný bratr Arrakiel, který má dva dobré ryze osobní důvody, aby Rawanta doprovodil. A bude to právě Arrakiel, kdo způsobí největší rozruch.

Odkaz: https://www.kosmas.cz/knihy/248569/jiskricky-v-popelu/

 

Návrat na Mizeon III - Dárce života

(Nová vlna  v zimě 2018)

V závěrečném dílu série sváry o Mizeon mezi arcidémony a nechtěným příbuzenstvem gradují. Nezbývá prostor na honosné ideály, pokud jde o přežití. Chápou to Staří bohové, chápe to Sibiel a je to jasné dokonce i takovému kverulantovi, jako je Ditrux. Jediný, kdo to možná nepochopí, bude čerstvě uzdravený císař. Určitě se mu nebude líbit, že se musí o Mizeon dělit, a už vůbec nebude nadšený, jak Sibiel nakládal s jeho mazlíčkem, Dárcem života - Rawantem. Ale možná právě Rawantes dokáže rozzuřeného císaře zkrotit.  

Odkaz: https://www.kosmas.cz/knihy/252597/darce-zivota/

 

Série Návrat na Mizeon – sedmidílná elektronická verze

Mizeonskou sérii v sedmidílné elektronické verzi vydal jako e-booky Martin Koláček E-knihy jedou, s obálkami z dílny Nely Korbelové v letech 2021 a 2022, odkaz: https://www.knihydobrovsky.cz/knihy/serie/navrat-na-mizeon-2830

Arrakiel, díl I, Návrat na Mizeon - https://www.knihydobrovsky.cz/e-kniha/arrakiel-360032868

Lissarius, díl II, Návrat na Mizeon – https://www.knihydobrovsky.cz/e-kniha/lissarius-369772822

Essius, díl III, Návrat na Mizeon – https://www.knihydobrovsky.cz/e-kniha/navrat-na-mizeon-382745931

Sibiel, díl IV, Návrat na Mizeon – https://www.knihydobrovsky.cz/e-kniha/sibiel-386945768

Teggen, díl V., Návrat na Mizeon – https://www.knihydobrovsky.cz/e-kniha/teggen-414676537

Ditrux, díl VI., Návrat na Mizeon – https://www.knihydobrovsky.cz/e-kniha/ditrux-430304562

Rawantes, díl VII., Návrat na Mizeon - https://www.knihydobrovsky.cz/e-kniha/rawantes-447542496

Obálky jsou k vidění v galerii

Sarvonův odkaz (novela)

(první vydání, 2022, Martin Koláček E-knihy jedou)

Ottumor z Orkenu, známý též jako Šílený Otta, kdysi úspěšně vládl mocné říši smrtelníků. Ale posledních několik století působil v podsvětí, kde dělal špinavou práci pro svou matku, riiberionskou bohyni Exis, majitelku vyhlášené Dražební síně. On a jeho tři neviditelní symbionti kradou magické artefakty, zastrašují a likvidují konkurenci, a přitom se vzájemně nesnášejí. Konečně dostávají ryze samostatný úkol: Poplést hlavu potrhlé princezně Viole, a ukrást originály Sarvonových diářů z nepřístupného archívu její babičky. Peripetie, které s obsahem diářů souvisí, jakož i potíže s nečekaně urputnou Violou, přinutí Ottu a společníky opustit vyšlapané chodníčky.

Odkaz: https://www.knihydobrovsky.cz/e-kniha/sarvonuv-odkaz-457666712

Více zde: https://www.miroslava-dvorakova.cz/knihy/

 

Za devatero mlhovinami (sbírka tří povídek)

 https://www.kosmas.cz/knihy/525668/za-devatero-mlhovinami/

Podej ďáblovi prst (povídka)

O vlas (povídka)

Poslední kapka (povídka)

První povídka vás zavede do Čech první poloviny 17. století, do kláštera, v jehož sklepení úpí uvězněný ďábel. Další dvě povídky vás zanesou o něco dál. Všechny ale mají něco společného. Vznikly z potřeby reagovat na jevy, které pozoruji v mém okolí, dokonce i u lidí, které znám věky, a od kterých bych to neočekávala. Mám na mysli vytrácení ochoty ke svobodné výměně názorů, kdy je jedinec důsledkem předimenzovaného aktivismu manipulován k tomu, aby se zařadil do nějakého konkrétního propagovaného názorového proudu, přičemž jakýkoliv jiný názor než ten progresivně deklarovaný, nemá nárok na existenci. Všechny tři kousky symbolicky vykreslují jedince, který už má plné zuby života v podmínkách společenské smlouvy, která mu přestává vyhovovat. Ale nehledejte v tom žádné velké filozofování!

 

Jak je patrné, Metaprostor je svébytné univerzum. Arcidémoni, bohové, antropomorfní draci, fytobionté, a mnozí další včetně smrtelníků v různé míře vládnou magií, umějí cestovat prostorovými branami, ale stejně tak zvládají těžké palné zbraně nebo pilotáž kosmické stíhačky. Každý příběh sleduje osudy hrdinů z konkrétního světa. Někteří výtečníci se v souladu s plynoucím časem vyskytují v epizodních rolích i v dalších příbězích. Jednotícím prvkem megasérie je stěžejní dílo legendárního historika Sarvona Arci-Quinna – Encyklopedie Metaprostoru, z kterého je běžně citováno. Některá hesla se Sarvonovy encyklopedie jsou dostupná na mých webových stránkách zde:www.miroslava-dvorakova.cz/sarvonova-encyklopedie-metaprostoru/

 

 

 

 

 

 
 

cyklus Návrat na Mizeon je dostupný jak v elektronické verzi, tak ve formě tištěné trilogie. 

Návrat na Mizeon - elektronická verze:

sedmidílná série knih v elektronickém formátu - vydával Martin Koláček, E-knihy jedou. Všechny díly jsou dostupné na běžné distribuční síti, např: www.knihydobrovsky.cz/knihy/serie/navrat-na-mizeon-2830  a další . Každý díl je pojmenovaný po aktuální hlavní postavě (Arrakiel, Lissarius, Essius, Sibiel, Teggen, Ditrux, Rawantes). Snadný přístup na Google play a Apple Books umožňují bannery - napravo nahoře na těchto stránkách). Knihy vycházely postupně s novými obálkami od nadané výtvarnice Nely Korbelové.

Obálky jsou k vidění na hlavní stránce v sekci galerie.

 

Návrat na Mizeon - tištěné knihy:

Tatáž série existuje i ve formě tištěné trilogie (tiskem vydala Nová vlna, Praha 2017, 2018) 

Návrat na Mizeon I - Na hraně zkázy  (obsahuje díly: Arrakiel, Lissarius, Essius

Návrat na Mizeon II - Jiskřičky v popelu  (obsahuje díly: Sibiel, Teggen)

Návrat na Mizeon III - Dárce života (obsahuje díly: Ditrux, Rawantes)

 

 

Tištěná série Návrat na Mizeon (sedm dílů ve třech svazcích): 

 

Knihu v tištěné verzi si můžete objednat: 

  • dopisem na e-mail autorky: miradvor@seznam.cz  v ceně 240 Kč za kus, pokud budete objednávat jednotlivě a v ceně 550 Kč za všechny tři díly, pokud budete objednávat celou sérii naráz
  • nebo na portále internetového knihkupectví KOSMAS.cz, odkaz: www.kosmas.cz/hledej/N%C3%A1vrat%20na%20Mizeon%20Miroslava%20Dvo%C5%99%C3%A1kov%C3%A1
  • nebo osobně v ceně  200,- Kč  za kus, pokud budete objednávat jednotlivě a v ceně 500 Kč za všechny tři díly, pokud budete objednávat celou sérii naráz (protože se ušetří za poštovné)