Co je to Metaprostor?

Knižní megasérie!

 

Jedná se komplex knih a knižních sérií dobrodružné a romantické fantasy ze stejného prostředí pod souhrnným názvem Metaprostor. Metaprostor je svébytné univerzum obsahující světy různé civilizační úrovně. 

Muži a ženy a další entity ze světů a soustav Metaprostoru jsou živé (většinou) dýchající (většinou) bytosti a stejně jako my všichni i oni se perou s každodenními úkoly či nepřízní osudu, touží po lásce a přijetí nebo pomstě a zadostiučinění.

Arcidémoni, bohové, antropomorfní draci, fytobionté, a mnozí další včetně smrtelníků v různé míře vládnou magií, umějí cestovat prostorovými branami, ale stejně tak zvládají těžké palné zbraně nebo pilotáž kosmické stíhačky. Každý příběh sleduje osudy hrdinů z konkrétního světa. Někteří výtečníci se v souladu s plynoucím časem vyskytují v epizodních rolích i v dalších příbězích. Jednotícím prvkem megasérie je stěžejní dílo legendárního historika Sarvona Arci-Quinna – Encyklopedie Metaprostoru, z kterého je běžně citováno. Některá hesla se Sarvonovy encyklopedie jsou dostupná na mých webových stránkách zde: www.miroslava-dvorakova.cz/sarvonova-encyklopedie-metaprostoru/

 

 

Knižní megasérie Metaprostor:

Co je to Metaprostor? Jak funguje pleteň reality? Co je to Pravděpodobnostní pole? Opravdu platí to rčení, že co není o Metaprostoru napsáno v Sarvonově encyklopedii, to neexistuje? Na jakém principu funguje Prach obnovy boha Zmara? Je pravda, že vyvanutím boha jeho existence definitivně končí? Byl Sarvon Arci-Quinn opravdu takový ničema?    

 

To vše si můžete přečíst v níže uvedených knihách, které jsou seřazeny podle posloupnosti děje:  

Knihy z megasérie jsem začala psát od roku 2012, první vydání Vykladače (Zuby poražených) vyšlo v roce 2013, a pokračuji pořád dál, protože ten svět mě nepřestává bavit. Níže uvádím soupis podle chronologie dějin a osudů postav a říší v Metaprostoru bez ohledu na to, které knihy jsem napsala dříve a které později: 

  1. Ani párem volů
  2. Kozel zahradníkem
  3. Podej ďáblovi prst (povídka),
  4. Vykladač (trilogie)
  5. Sarvonův odkaz 
  6. Návrat na Mizeon (sedmidílná série)
  7. Za devatero mlhovinami (sbírka tří povídek)
  8. Z(a)tracené klíče (rozepsáno)
  9. Igor ničitel (rozepsáno)

Podrobné anotace najdete zde: www.miroslava-dvorakova.cz/navrat-na-mizeon-i-na-hrane-zkazy-objednavky/

 

Jednotlivé tituly a ucelené cykly (ad 4 a ad 6) se dají číst samostatně, ale jsou spolu provázané. Některé postavy se objevují ve více příbězích, v průběhu dějin Metaprostoru hrají různé politické role, jejich osobní život se vyvíjí a společenský status se mění (u některých k horšímu, u jiných k lepšímu).