Poznámka:

V sekci nazvané „Knihy ke stažení" předkládám volně dostupné novely, romány a povídky, které patří k mé rané tvorbě a jejich redakční zpracování nese drobné známky začátečnických přešlapů, což znamená, že v nich lze najít sem tam nějaký překlep, protože tehdy jsem si ještě korektury dělala sama – a ani ten nejpečlivější autor se neubrání autorské slepotě, což je stav, kdy původce textu má sklon slova číst tak, jak je zamýšlel a ne tak, jak je nakonec naťukal.

 

Kromě zde volně dostupných knih bych chtěla postupně představit i ty další (tituly a anotace), vydané na Google play a Apple Books, a u nakladatelství Nová vlna, Praha a u nakladatelství Martin Koláček, E knihy jedou. 

Zejména ty pozdější vydané kousky od renomovaných nakladatelů již oplývají veškerými atributy profesionálně vydaného díla,  Protože jsme při jejich vydávání využili pomoci profesionálů - s grafikou, korekturami, typografií, autory obálek. Z toho důvodu tyto nejnovější knihy už nemohou ani při nejlepší vůli být dostupné zdarma.

 

Úlitba pro věrné čtenáře 

Přestože zde tedy nemohu nabízet nejnovější knihy k volnému stažení, dávám čtenářům možnost si je přečíst v sekci „Četba na pokračování“. V  historii sekce se dají vyhledat v rozkouskované romány Ani párem volů, Zuby poražených, Střípky sváru, Slzy Netrebů, a můj nejoblíbenější Kozel zahradníkem.


 

 

Knihy volně ke stažení  (z let 2009 - 2014)

  

 Mám lidi docela  rád 

žánr: urban fantasy

Anotace: Disciplinovaným třídění odpadů k trvale udržitelnému rozvoji a záchraně dalších generací?  Vypadá to, že resort nakládání s odpady opanovaly společnosti s podivnými praktikami. Že by odpadová mafie? Jenomže je všechno úplně jinak.

Tato povídka se umístila na pátém místě v kategorii "povídka" v 33. ročníku Ceny Karka Čapka a byla publikována ve sborníku MLOK 2014, Nejlepší sci-fi a fanasy povídky roku 2014.

Odkaz na knihu na Google play (včetně recenzí):

 play.google.com/store/books/details/Miroslava_Dvo%C5%99%C3%A1kov%C3%A1_M%C3%A1m_lidi_docela_r%C3%A1d?id=v-eSBAAAQBAJ

Odkaz knihy na Československé bibliografické databázi: www.cbdb.cz/kniha-208482-mam-lidi-docela-rad

 

Vykladač I - Zuby poražených

žánr: fantasy

Janis z Morfenu, nechutně bohatý a přiměřeně zkažený, není jen královým prvním rádcem a kumpánem, objektem obdivu, závisti a pomluv, ale současně i vykladačem triftových karet.  A jak už to na Tenerisu chodí, vykladač, který se jednou jedenkrát  v předpovědi mine, propadá ohni. Z pragmatických důvodů uzavírají vykladači dohody se silami, které je před omyly chrání. Nic však není zadarmo a Janis proto nabídkám o dohodu odolává. Jeho předpovědi, kupodivu, zatím stále vycházejí, i když pokouší svůj osud tak úporně, jako kdyby  si  o tu hranici opravdu koledoval...  

V roce 2013 v kategorii "novela" 32. ročníku Ceny Karla Čapka organizované Československým fandomem se kniha pod názvem Vykladač umístila na druhém postu.

Po vydání Vykladače na Google play a poté, co počet stažení přesáhl 3 000, jsem na četné žádosti čtenářů zareagovala druhým a třetím dílem (stejně už mi ty příběhy strašily v hlavě):

Koncem roku 2017 a od začátku roku 2018 až do současnosti (červenec) dominují druhý a třetí díl série Vykladač na čelních místech žebříčku nejprodávanějších knih na Google play v žánru romantika, podžánru fantasy

 

 

Stéblo na hladině

žánr: próza

Anotace:

 K napsání této knihy mě přivedla potřeba vyrovnat se s rozčarováním, ke kterému mne dovedlo studium a praxe astrologie. Trvalo mi celých dvacet let, než jsem pochopila, proč se tento nástroj zkoumání osobnosti, byť je tak činěno pečlivě, nedá uplatnit v širším měřítku. Ne náhodou bývala v historických dobách astrologie disciplínou určenou pro krále. Pro člověka, který není připravený, nemá dostatečný základ, přichází "navnaděný" reklamou, je i sebepoctivěji zpracovaný výklad nativity k ničemu. A člověk, který základ má, který by spoustu věcí mohl chápat, takový  člověk horoskop nepotřebuje, a je to tak dobře:))

Jak jsem se stala astroložkou? Ze zvědavosti, zda „to“ vůbec funguje a z troufalosti. V průběhu dvou desetiletí jsem se setkávala s lidmi a poslouchala jejich příběhy. Tíži zodpovědnosti jsem si uvědomila až se zpožděním. Tisíckrát jsem pochybovala a tisíckrát se sama sebe ptala, jestli mám vůbec právo z hodiny, data a místa narození úplně cizímu člověku horoskop vypočítat a vyložit. Za žádnou cenu jsem se nechtěla ocitnout v jednom pytli s propagátory instantního štěstí. Má exaktně myslící polovina zůstávala trvale ve střehu, a nutila mne k sebekontrole a objektivitě. Ověřila jsem si, že astrologie jako nástroj k psychoterapii opravdu funguje, stejně tak jsem během let získala důkazy o jejím transcendentálním přesahu. Některé zážitky byly velmi silné. Proto jsem se astrologii nikdy nevěnovala profesionálně. Potřebovala jsem být nohama na zemi, zachovat určitou míru kritického způsobu myšlení. Pominu-li výchovu dětí, do žádné činnosti jsem nevložila tolik poctivé snahy.

Díky astrologické praxi jsem dostala příležitost rozpoznat, že věci mohou být jiné, než se na první pohled jeví. Pochopit, že se nedělíme ani tak na dobré a na zlé, jako spíše na vědomé a nevědomé. Každý, o kom bude v této knize řeč, něco hledal, po něčem toužil nebo se něčeho obával. Jen někteří byli ochotni nebo schopni svůj problém definovat. S tím jsem jim mohla pomoci. Netroufám si posuzovat, do jakých důsledků se to podařilo. Myslím, že nejdůležitější je, že jsme se vůbec usilovali.

Pro zachování soukromí jsou jména, povolání i zeměpisné reálie týkající se domovů či pracovišť změněné. Fragmenty astrologických výkladů odpovídají realitě. 

Odkaz na knihu na Google play (včetně recenzí): 

  play.google.com/store/books/details/Miroslava_Dvo%C5%99%C3%A1kov%C3%A1_St%C3%A9blo_na_hladin%C4%9B?id=4ACkBAAAQBAJ

Odkaz knihy na Československé bibliografické databázi www.cbdb.cz/kniha-208477-steblo-na-hladine

 

 

 

Kazisvět 
žánr: dobrodružná fantasy
 
(V roce 2010 se Kazisvět dostal na 1. místo v kategorii "novela" a rovněž získal cenu MLOK od Českého fandomu v Ceně Karla Čapka)
Anotace: Úporné lpění na pravidlech, která už jsou dávno překonaná, dožene Krabden na pokraj apokalypsy. Jen racionální přehodnocení situace a špetka svobodného vzdoru  může světy vesmírného poupěte zachránit. 
Všeobecný souhlas není většinou ničím jiným, než všeobecným  omylem. Někdo už by to měl konečně vyslovit nahlas. Jasmína to udělá a dostane přes prsty. Podaří se jí prorazit zkostnatělé byrokratické bariéry, tupé předsudky a neschopnost svých vlastních lidí a zachrání hroutící se civilizaci? 
 
Vydáno knižně ve sborníku MLOK 2010 www.kosmas.cz/knihy/155786/mlok-2010/
 
Na portále "Google play" v sekci knihy, kde je tento titul od září 2014 v elektronické verzi v úpravě pro mobily a čtečky zdarma k dispozici, má k datu 5.1.2015 již přes 1900 stažení. odkaz:play.google.com/store/books/details/Miroslava_Dvo%C5%99%C3%A1kov%C3%A1_Kazisv%C4%9Bt?id=RNt_BAAAQBAJ
 
Odkaz na Československé bibliografické databázi: www.cbdb.cz/kniha-208486-kazisvet
 

 
 

Hraniční kameny
 
žánr: dobrodružné sci-fi
anotace: Podobenství o relativitě mezí. Hrdina se usilovně snaží dělat to nejlepší pro svět tak usilovně, až si začíná připadat jako pitomec, protože nakonec stejně zůstává na všechno sám. (Tato kniha přímo žadoní o to, aby byla přepsána, nebo dopsána. Uvidíme.)
V roce 2011 se v žebříčku CKČ v kategorii Hraniční kameny umístily na sedmém postu v kategorii "novela".
 
 

Až přijde Bouře

žánr: červená knihovna s detektivní zápletkou:))

Vyštvaná politickým pletichařením vlastních příbuzných na cizí a zaostalý svět má Doriana před sebou dvě cesty, jak uchopit budoucnost. Musí zvolit, mezi cestou nejmenšího odporu, kdy bude dělat, co se od ní očekává, nebo nalezne odvahu, konečně se přestane vyhýbat i nepříjemným skutečnostem, a stane se sama sebou, i kdyby měla na Fohomonu začínat jako děvečka u krav. Svou jedinečnost, úpornost, vnitřní sílu a nakonec ani půvab, ovšem donekonečna maskovat nedokáže...   

Varování:

Pozor, tato kniha skutečně PATŘÍ do červené knihovny!!! Když jsem ji psala, chtěla jsem zapomenout na starosti, které mi tehdy vrtaly v hlavě. Třeba se bude někomu k podobnému účelu hodit. Je to prvotina přibližně z roku 2008, o které pan doktor Ivan Volný z nakladatelství Baronet, po té, co byl tak laskavý, že si ji přečetl, napsal, že takových knih jsou mraky… Plně s ním souhlasím, ale když jsem ji psala, dobře jsem se tím bavila a mé přítelkyně včetně mé maminky mne ubezpečovaly, že při čtení pociťovaly totéž. 

odkaz: play.google.com/store/books/details/Miroslava_Dvo%C5%99%C3%A1kov%C3%A1_A%C5%BE_p%C5%99ijde_bou%C5%99e?id=KjqSBAAAQBAJ

odkaz na databázi: www.cbdb.cz/kniha-208480-az-prijde-boure

 

Aiolova harfa

žánr: fantasy - sci-fi

Anotace: Povídka, ke které mě motivovala špatně upevněná drnčící dálniční svodidla

 

Úhel pohledu

žánr: fantasy - pokus o parodii
 
Anotace: Povídka, ke které mě motivovaly články v tisku o klamavých reklamách na výrobky fungující na bázi "tachyonové energie".
V roce 2011 získala povídka 17 místo (z 49) v kategorii "krátká povídka" - nic moc umístění:)) - zřejmě je hodně komplikovaná.
 
Změna!!! Na podzim 2014 byla tato povídka publikována na webu Nevšední svět (www.nevsedni-svet.cz), který podporuje můj ctěný přítel Vladimír Němec, a podle informací, které od něj mám, měla úspěch !!! Jestli to nebude tím, že na Nevšední svět chodí opravdu hodně akademicky zaměřené čtenářstvo...
 
 

Ex post

žánr: sci-fi

Anotace: Co všechno by se v dnešním světě nabídky a poptávky mohlo stát, kdyby se dali dohromady dva bratři, jeden geniální vynálezce, druhý geniální byznysmen. V roce 2013 se povídka umístila na sedmém místě (z padesáti anonymně hodnocených)  v kategorii "krátká povídka" v soutěži o Cenu Karla Čapka.

Povídka byla publikována ve sborníku KOČAS  2014, který každoročně při příležitosti Ceny Karla Čapka sestavuje z povídek, dle svého vlastního výběru Jiřina Vorlová.

Odkaz: www.kosmas.cz/knihy/197639/kocas-2014/

Odkaz na Exp post samostatně publikovanou na Google play (včetně recenzí): play.google.com/store/books/details/Miroslava_Dvo%C5%99%C3%A1kov%C3%A1_Ex_Post?id=zuySBAAAQBAJ

Odkaz na Československé bibliografické databázi: 

 

Pozdější tvorba (2014 - 2018) - vše níže uvedené je součástí megasérie z Metaprostoru

O vlas (povídka vyšla na www.miroslava-dvorakova.cz v sekci Četba na pokračování, dále v roce 2017 na webu Nevšední svět, letos (2018) vyšla tiskem ve sbírce Kočas 2018. Žánr: postapo, děj pojednává o vzpouře dlouho opečovávaných smrtelníků proti nesmrtelným. V CKČ 2017 v kategorii "povídka" na osmém místě 

 

Ani párem volů (novela vydaná v únoru 2018 na Google play jako e-book, rovněž po dílech publikovaná na www.miroslava-dvorakova.cz): Romatická trochu temnější fantasy - setkáváme se tam poprvé s Igorem Nirruvienem, který se asi za tisíc let objeví ve třetím díle Vykladače (Vykladač III - Slzy Netrebů) jako První Triády Aliance. Začátkem června se tento e-book na žebříčku nejprodávanějších knih Google play v žánru romantika a subžánru fantasy umístil na prvním místě.

 

Kozel zahradníkem: kniha byla na třetím místě v kategorii "novela" v CKČ. Vydaná v roce 2017 na Google play jako e-book, následně publikovaná na www.miroslava-dvorakova.cz v sekci Četba na pokračování. Odehrává se na Riiberionu, světě v Metaprostoru. Poprvé se setkáváme s Aderawenem, z nouze ustanoveným veleknězem bohyně Krassiony, který jí (protože je to mrcha) nakonec vypálí rybník. Aderawena potkáváme mnohem později ve třetím díle Vykladače a druhém a třetím díle Mizeonu, jako agenta Aliance, následně jako Druhého Triády v rozepsaném románu Mrzout Ničitel))

 

Podej ďáblovi prstpovídka - vydaná na Strakách na vrbě (v rámci Žoldnéřů fantazie - ve sbírce Lovci Monster 2016). Děj začíná v letech 1625-1631 jako historická fikce na Zemi a končí na ... (to už bych spojlerovala). Poprvé zde potkáváme Jeronýma Podivného, kterého známe z trilogií Vykladač a Návrat na Mizeon.

 

Série Vykladač

  • Vykladač I - Zuby poražených (Trajanis z Grenedonu řádí na Tenerisu), vydáno na Google play 2014 a Nová vlna 2017, (Pod názvem Vykladač se jako novela kniha umístila na druhém místě v CKČ 2013 v kategorii novela)  
  • Vykladač II - Střípky sváru (Trajanis z Grenedonu řádí na světech Senedina náhrdelníku), vydáno na Google play 2016 a Nová vlna 2017
  • Vykladač III - Slzy Netrebů (Trajanis z Grenedonu řádí jako agent Aliance v celém Metaprostoru), vydáno na Google play 2017 a Nová vlna 2017

 

Série Návrat na Mizeon:

  • Návrat na Mizeon I - Na hranici zkázy, (Arrakiel Arci-Quinn nedopatřením uspíší otevření Chřtánu, povstání Padlých začíná) vydáno Nová vlna 2017  
  • Návrat na Mizeon II - Jiskřičky v popelu (Mizeon v troskách, arcidémoni jsou do boje o jeho záchranu) - přípravě - bude vydáno snad do konce léta 2018 u Nové vlny tiskem
  • Návrat na Mizeon III - Dárce života (Na pozadí boje o Mizeon se rýsuje mnohem závažnější bitka - tentokrát o celý Metaprostor) - napsané a editované, s konečnou přípravou do tisku začneme na podzim (tiskem chystáme u Nové vlny) 
Za devatero mlhovinami - Sbírka tří povídek, vydaná na Google play 2020

 

Rozepsané

  • Mrzout Ničitel - ve dvou třetinách současně rozepsaný román, ve kterém se navracím k Igorovi Nirruvienovi, který pochází z Equízia, ale už celé milénium čeří kalné vody v Metaprostoru. Igora už známe jako druhou hlavní postavu z Ozvěn Twinsidoru, mihl se i ve třetím díle Vykladače a druhém díle Mizeonu.
  • O lidech a nelidech 
  • Z(a)tracené klíče

 

Anotace:

Sarvonův odkaz - vyšlo v létě 2022, Martin Koláček E-knihy jedou

Ottumor z Orkenu, známý též jako Šílený Otta, kdysi úspěšně vládl mocné říši smrtelníků. Posledních několik století ale vegetuje v podsvětí a dělá špinavou práci pro svou matku, riiberionskou bohyni Exis, majitelku vyhlášené Dražební síně. On a jeho tři neviditelní a nedobrovolní symbionti, kradou magické artefakty, zastrašují a likvidují konkurenci, a přitom se vzájemně nesnášejí. Až Exisina touha po Paridiánském parfému Ottu a jeho společníky zavane mimo vyšlapané cestičky. Po dlouhé době dostávají ryze samostatný úkol…   

www.kosmas.cz/knihy/510508/sarvonuv-odkaz/

Děj knihy je součástí megasérie Metaprostor. Volně navazuje na trilogii Vykladač a předchází sérii Návrat na Mizeon, ale příběh o šíleném Ottovi a potrhlé Viole je životaschopný i samostatně

 

 

Kozel zahradníkem (vyšlo 2017, nové editované vydání 2021)

Druhorozený syn rondorského císaře Aderawen ab Herken je zapřísáhlý ateista a ze všeho, co souvisí s církví a vírou, má srandu. Je přinucen své postoje přehodnotit po té, co je uvězněn za vzpouru a po několika nezdařených pokusech o útěk dostává na výběr: Buď se zaslíbí bohyni světla a štěstí, Krassioně, a stane se veleknězem, nebo bude společně s ostatními vzbouřenci odeslán do dolů, což znamená brzký a bolestný konec. Rawen, aby zachránil ostatní, návrh přijímá. Náhle se ocitá v prostředí, ze kterého měl vždycky husí kůži. Jediným světlým bodem je fakt, že jako velekněz může dál pokračovat v pátrání po vrazích svého otce. Rawen vždycky podezíral nového císaře a svého nevlastního bratra  - Konvexe. Teď dostane možnost ho usvědčit.  

V běžné distribuci: www.kosmas.cz/knihy/515615/kozel-zahradnikem/

Anebo: play.google.com/store/books/details/Miroslava_Dvo%C5%99%C3%A1kov%C3%A1_Kozel_zahradn%C3%ADkem?id=MKLPDQAAQBAJ&hl=cs

 

Vykladač – 1. díl – Zuby poražených (vyšlo jako e-book na Google play 2014, a později jako e-book u Nová vlna, Praha 2017)

Janis z Morfenu, nechutně bohatý a přiměřeně zkažený králův rádce, je objektem obdivu, závisti a pomluv, ale současně i vykladačem triftových karet. A jak už to na Tenerisu chodí, vykladač, který se jednou jedenkrát  v předpovědi mine, propadá ohni. Z pragmatických důvodů uzavírají vykladači dohody se silami, které je před omyly chrání. I když Janis nabídkám o dohodu zarytě  odolává, jeho předpovědi, kupodivu, vycházejí. Jakmile se ale zaplete do zápasu mezi starými a novými bohy, je každým dalším krokem blíže maléru. Pokouší svůj osud tak úporně, jako kdyby  si  o tu hranici opravdu koledoval. 

Odkaz: V běžné distribuci: www.kosmas.cz/knihy/238838/vykladac-i/

anebo na Google play:

play.google.com/store/books/details/Miroslava_Dvo%C5%99%C3%A1kov%C3%A1_Ozv%C4%9Bny_Twinsidoru?id=MKLPDQAAQBAJ

 

Vykladač – 2. díl – Střípky Sváru  (vyšlo jako e-book  na Google play 2014, a později jako e-book u Nová vlna, Praha 2017)

Někdejší vykladač akezonského krále se po rituální popravě ocitá za oponou, ve světě, který doposud znal jen z náboženských knih. S úžasem zjišťuje, jak se realita světů Senedina náhrdelníku od teorie liší. Rád by se pustil do pátrání po příčinách zkázy Grenedonu, ale nejdříve musí sahíjiny přesvědčit, že dvě stě let poroby krenevů už stačilo. Plánuje, intrikuje, konspiruje, vymýšlí básničky pro vyšinutou věštkyni, až se jeho plány dostanou do kolize se zájmy Aliance. Trajanis uzavírá problematickou dohodu, podle které má pouhých jedenadvacet dní, aby životaschopnost svých návrhů dokázal. Nemusí se obávat o život, nýbrž o svobodu, což – jak už dobře ví, je mnohem horší. Trajanisův čas se krátí.

V běžné distribuci: www.kosmas.cz/knihy/238839/vykladac-ii/

Odkaz: play.google.com/store/books/details/Miroslava_Dvo%C5%99%C3%A1kov%C3%A1_Vyklada%C4%8D_2?id=W1BBDAAAQBAJ

 

Vykladač – 3. díl- Slzy Netrebů (vyšlo jako e-book na Google play 2017, později  jako e-book u Nová vlna Praha 2017)

Nedobrovolně zverbovaný agent Aliance Trajanis z Grenedonu nastupuje na první misi. Jako vyšetřovatel trojnásobné vraždy na Robustue bez uzardění vyvolává mocenské převraty, vkrádá se do pečlivě uzavřených kobek, manipuluje veřejné mínění, jen aby zamaskoval, že navzdory všem zákazům nepřestává hledat nástroj obnovení krenevské moci. Obrací naruby všechna dogmata. Dohání exponenty Aliance k nepříčetnosti a mimoděk se zaplétá do vztahu s naprosto nevhodnou zelenookou dívkou. A zatímco Trajanis bojuje své malé bitvy, pletivo reality metaprostoru se hroutí. Podivnou shodou okolností právě Trajanis, agent s nálepkou kverulanta a ignoranta, ví, co s tím. Budou mu exponenti Aliance naslouchat? 

Odkaz na knihu  v běžné knižní síti:www.kosmas.cz/knihy/238842/vykladac-iii/

 Anebo na Google play     play.google.com/store/books/details/Miroslava_Dvo%C5%99%C3%A1kov%C3%A1_Vyklada%C4%8D_3?id=OSIsDwAAQBAJ

 

 

Návrat na Mizeon I - Na hraně zkázy (Nová vlna Praha, vyšlo 2017)

Vítejte na Mizeonu, světě démonů zrozených z Krvavého deště, kde život plyne bezpečně a v poklidu. Seznamte se s Arrakielem Arci-Quinnem, jehož největší starostí je zajistit přátelům dostatek povyražení, zatímco víno nezteplá a ořechové rolky zůstanou křupavé. Až jednou se nevinná zábava promění v tragédii, která jako poslední kamínek spustí dlouho nastřádanou lavinu katastrof. V ohrožení je samotná existence mizeonské civilizace. Událostmi semletý Arrakiel se stává štvancem. Stojí před volbou, zda se usadit na některém ze sousedních světů a zařídit si skvělou existenci mezi smrtelníky, nebo zda se vrátit domů a zachránit, co se dá. Útěk z Mizeonu teprve začíná. Návrat je nejistý a v nedohlednu. Následujte Arrakiela na jeho cestě, ověřte si spolu s ním, že rodina, přátelství, víra a čest nejsou jen prázdná slova.  

 

Návrat na Mizeon II - Jiskřičky v popelu - (vyšlo Nová vlna Praha  na podzim 2018)

Mizeon, domov démonů zrozených z Krvavého deště, opanovali Staří bohové. Poražení si lížou rány na vojenské základně pod vedením regenta Sibiela Arci-Quinna. Jenom vydání Dárce života bývalým nepřátelům dělí exulanty od definitivní porážky.  Je těžké kšeftovat s Dárcem života jako s košíkem vajec, pokud je to současně váš přítel Rawantes. Ale záchrana rasy má přednost. Naštěstí je tu Sibielův všehoschopný bratr Arrakiel, který má dva dobré ryze osobní důvody, aby Rawanta doprovodil. A bude to právě Arrakiel, kdo způsobí největší rozruch…

 

Návrat na Mizeon III - Dárce života - (vyšlo Nová vlna  v zimě 2018)

V závěrečném dílu série sváry o Mizeon mezi arcidémony a nechtěným příbuzenstvem gradují. Nezbývá prostor na honosné ideály, pokud jde o přežití. Chápou to Staří bohové, chápe to Sibiel a je to jasné dokonce i takovému kverulantovi, jako je Ditrux. Jediný, kdo to možná nepochopí, bude čerstvě uzdravený císař. Určitě se mu nebude líbit, že se musí o Mizeon dělit, a už vůbec nebude nadšený, jak Sibiel nakládal s jeho mazlíčkem, Dárcem života - Rawantem. Ale možná právě Rawantes dokáže rozzuřeného císaře zkrotit.  

 

Nová recenze Na hraně zkázy  Interkom 12/2022 - od Jiřího Grunta

 

 

 

 

Recenze mizeonské série: 

soubor odkazů na recenze v XB-1 nebo Děti noci je uveden v sekci "Soupis vydaných knih". Zábavná recenze vyšla v Interkomu č. 7/2019 od Zuzany Hlouškové: 

 

 

Elektronické vydání mizeonské série 

V letech 2021 až 2022 vydalo nakladatelství E-knihy jedou, každý ze sedmi dílů samostatně 

www.kosmas.cz/hledani?query=N%c3%a1vrat+na+Mizeon%3a+Arrakiel%3a+D%c3%adl+prvn%c3%ad&autocomplete=1

více  o celé sérii zde: www.miroslava-dvorakova.cz/knihy/

 

Ani párem volů  (vyšlo v únoru 2018)

Když se Zachary probudí v seně nad konírnou a do uší mu zní cinkání kravských zvonců od Tymiánové stráně, zkušený čtenář může předpokládat, že vzápětí se tato mírumilovná venkovská scéna zvrátí v pořádný nářez. A nebude zklamán. Náš idylicky probuzený hrdina se brzy dozví, že svět Leberion je jenom kapkou v moři drasticky ponuré equízianské říše, kterou ti světa znalí s laskavým nadhledem nazývají Říší Mlžného roje. Následkem rodinných událostí z dob před jeho narozením, se mladý Zachary ocitne na dvoře císaře Urvala, v ohnisku intrik, mocenských tahanic, zášti a řevnivosti. Aby se v tom marastu neutopil, vypomáhá si tím, co zná z domova. Jeho jednání je chápáno jako hloupé, nebo provokativní, ale Zachary trvá na svém. Je přesvědčený, že ty staré a prověřené zásady správného hospodáře jsou platné v mnohem širším rámci, než jen při obdělávání půdy. Plevel je nutno ničit i s kořeny. Před setím, je nezbytné pole poorat. Škodnou je třeba zabít.

Odkaz na knihu v běžné knižní síti: www.kosmas.cz/knihy/518414/ani-parem-volu/

Odkaz na knihu na Google play: play.google.com/store/books/details/Miroslava_Dvo%C5%99%C3%A1kov%C3%A1_Ani_p%C3%A1rem_vol%C5%AF?id=ss9NDwAAQBAJ