Mám lidi docela rád 

žánr: urban fantazy

Anotace: Disciplinovaným třídění odpadů k trvale udržitelnému rozvoji a záchraně dalších generací?  Vypadá to, že resort nakládání s odpady opanovaly společnosti s podivnými praktikami. Že by odpadová mafie? Jenomže je všechno úplně jinak.

Tato povídka se umístila na pátém místě v kategorii "povídka" v 33. ročníku Ceny Karka Čapka a byla publikována ve sborníku MLOK 2014, Nejlepší sci-fi a fanasy povídky roku 2014.

 

 

 

Vykladač I - Zuby poražených

žánr: fantazy

Janis z Morfenu, nechutně bohatý a přiměřeně zkažený, není jen královým prvním rádcem a kumpánem, objektem obdivu, závisti a pomluv, ale současně i vykladačem triftových karet.  A jak už to na Tenerisu chodí, vykladač, který se jednou jedenkrát  v předpovědi mine, propadá ohni. Z pragmatických důvodů uzavírají vykladači dohody se silami, které je před omyly chrání. Nic však není zadarmo a Janis proto nabídkám o dohodu odolává. Jeho předpovědi, kupodivu, zatím stále vycházejí, i když pokouší svůj osud tak úporně, jako kdyby  si  o tu hranici opravdu koledoval...  

V roce 2013 se v kategorii "novela" 32. ročníku Ceny Karla Čapka organizované Českým fandomem Vykladač umístil na druhém postu.

 

 

Stéblo na hladině

žánr: próza

Anotace:

 K napsání této knihy mě přivedla potřeba vyrovnat se s rozčarováním, ke kterému mne dovedlo studium a praxe astrologie. Trvalo mi celých dvacet let, než jsem pochopila, proč se tento nástroj zkoumání osobnosti, byť je tak činěno pečlivě, nedá uplatnit v širším měřítku. Ne náhodou bývala v historických dobách astrologie disciplínou určenou pro krále. Pro člověka, který není připravený, nemá dostatečný základ, přichází "navnaděný" reklamou, je i sebepoctivěji zpracovaný výklad nativity k ničemu. A člověk, který základ má, který by spoustu věcí mohl chápat, takový  člověk horoskop nepotřebuje, a je to tak dobře:))

Jak jsem se stala astroložkou? Ze zvědavosti, zda „to“ vůbec funguje a z troufalosti. V průběhu dvou desetiletí jsem se setkávala s lidmi a poslouchala jejich příběhy. Tíži zodpovědnosti jsem si uvědomila až se zpožděním. Tisíckrát jsem pochybovala a tisíckrát se sama sebe ptala, jestli mám vůbec právo z hodiny, data a místa narození úplně cizímu člověku horoskop vypočítat a vyložit. Za žádnou cenu jsem se nechtěla ocitnout v jednom pytli s propagátory instantního štěstí. Má exaktně myslící polovina zůstávala trvale ve střehu, a nutila mne k sebekontrole a objektivitě. Ověřila jsem si, že astrologie jako nástroj k psychoterapii opravdu funguje, stejně tak jsem během let získala důkazy o jejím transcendentálním přesahu. Některé zážitky byly velmi silné. Proto jsem se astrologii nikdy nevěnovala profesionálně. Potřebovala jsem být nohama na zemi, zachovat určitou míru kritického způsobu myšlení. Pominu-li výchovu dětí, do žádné činnosti jsem nevložila tolik poctivé snahy.

Díky astrologické praxi jsem dostala příležitost rozpoznat, že věci mohou být jiné, než se na první pohled jeví. Pochopit, že se nedělíme ani tak na dobré a na zlé, jako spíše na vědomé a nevědomé. Každý, o kom bude v této knize řeč, něco hledal, po něčem toužil nebo se něčeho obával. Jen někteří byli ochotni nebo schopni svůj problém definovat. S tím jsem jim mohla pomoci. Netroufám si posuzovat, do jakých důsledků se to podařilo. Myslím, že nejdůležitější je, že jsme se vůbec usilovali.

Pro zachování soukromí jsou jména, povolání i zeměpisné reálie týkající se domovů či pracovišť změněné. Fragmenty astrologických výkladů odpovídají realitě. 

 

 

Kazisvět 
žánr: dobrodružná fantazy
 
(V roce 2010 se Kazisvět dostal na 1. místo v kategorii "novela" a rovněž získal cenu MLOK od Českého fandomu v Ceně Karla Čapka)
Anotace: Úporné lpění na pravidlech, která už jsou dávno překonaná, dožene Krabden na pokraj apokalypsy. Jen racionální přehodnocení situace a špetka svobodného vzdoru  může světy vesmírného poupěte zachránit. 
Všeobecný souhlas není většinou ničím jiným, než všeobecným  omylem. Někdo už by to měl konečně vyslovit nahlas. Jasmína to udělá a dostane přes prsty. Podaří se jí prorazit zkostnatělé byrokratické bariéry, tupé předsudky a neschopnost svých vlastních lidí a zachrání hroutící se civilizaci? 
 
Vydáno knižně ve sborníku MLOK 2010 
 
Na portále "Google play" v sekci knihy, kde je tento titul od září 2014 v elektronické verzi v úpravě pro mobily a čtečky zdarma k dispozici, má k datu 5.1.2015 již přes 1900 stažení. 

 
 

Hraniční kameny
 
žánr: dobrodružné sci-fi
anotace: Podobenství o relativitě mezí. Hrdina se usilovně snaží dělat to nejlepší pro svět tak usilovně, až si začíná připadat jako pitomec, protože nakonec stejně zůstává na všechno sám. (Tato kniha přímo žadoní o to, aby byla přepsána, nebo dopsána. Uvidíme.)
V roce 2011 se v žebříčku CKČ v kategorii Hraniční kameny umístily na sedmém postu v kategorii "novela".
 
 

Až přijde Bouře

žánr: červená knihovna s detektivní zápletkou:))

Vyštvaná politickým pletichařením vlastních příbuzných na cizí a zaostalý svět má Doriana před sebou dvě cesty, jak uchopit budoucnost. Musí zvolit, mezi cestou nejmenšího odporu, kdy bude dělat, co se od ní očekává, nebo nalezne odvahu, konečně se přestane vyhýbat i nepříjemným skutečnostem, a stane se sama sebou, i kdyby měla na Fohomonu začínat jako děvečka u krav. Svou jedinečnost, úpornost, vnitřní sílu a nakonec ani půvab, ovšem donekonečna maskovat nedokáže...   

Varování:

Pozor, tato kniha skutečně PATŘÍ do červené knihovny!!! Když jsem ji psala, chtěla jsem zapomenout na starosti, které mi tehdy vrtaly v hlavě. Třeba se bude někomu k podobnému účelu hodit. Je to prvotina přibližně z roku 2008, o které pan doktor Ivan Volný z nakladatelství Baronet, po té, co byl tak laskavý, že si ji přečetl, napsal, že takových knih jsou mraky… Plně s ním souhlasím, ale když jsem ji psala, dobře jsem se tím bavila a mé přítelkyně včetně mé maminky mne ubezpečovaly, že při čtení pociťovaly totéž. 

 

Aiolova harfa

žánr: fantazy - sci-fi

Anotace: Povídka, ke které mě motivovala špatně upevněná drnčící dálniční svodidla

 

Úhel pohledu

žánr: fantazy - pokus o parodii
 
Anotace: Povídka, ke které mě motivovaly články v tisku o klamavých reklamách na výrobky fungující na bázi "tachyonové energie".
V roce 2011 získala povídka 17 místo (z 49) v kategorii "krátká povídka" - nic moc umístění:)) - zřejmě je hodně komplikovaná.
 
Změna!!! Na podzim 2014 byla tato povídka publikována na webu Nevšední svět (www.nevsedni-svet.cz), který podporuje můj ctěný přítel Vladimír Němec, a podle informací, které od něj mám, měla úspěch !!! Jestli to nebude tím, že na Nevšední svět chodí opravdu hodně akademicky zaměřené čtenářstvo...
 
 

Ex post

žánr: sci-fi

Anotace: Co všechno by se v dnešním světě nabídky a poptávky mohlo stát, kdyby se dali dohromady dva bratři, jeden geniální vynálezce, druhý geniální byznysmen. V roce 2013 se povídka umístila na sedmém místě (z padesáti anonymně hodnocených)  v kategorii "krátká povídka" v soutěži o Cenu Karla Čapka.

Povídka byla publikována ve sborníku KOČAS  2014, který každoročně při příležitosti Ceny Karla Čapka sestavuje z povídek, dle svého vlastního výběru Jiřina Vorlová.