Stéblo na hladině staženo 13 000 krát

28.06.2019 00:00

Nahlížela jsem do centra pro partnery u Google play, kde mám vydaných deset e-booků. A stále si nejlépe vede Stéblo na hladině. Od roku 2014, kdy jsme knihu s Martinem Balcárkem publikovali, si ji do dneška stáhlo více než 13 000 čtenářů, (z toho 618 na Slovensku.) O čem to je? Ne, není to ani fantasy, ani sci-fi, není to ani horor, dokonce ani space opera:)) 

Anotace:  

K napsání této knihy mě přivedla potřeba vyrovnat se s rozčarováním, ke kterému mne dovedlo studium a praxe astrologie. Trvalo mi celých dvacet let, než jsem pochopila, proč se tento nástroj zkoumání osobnosti, byť je tak činěno pečlivě, nedá uplatnit v širším měřítku. Ne náhodou bývala v historických dobách astrologie disciplínou určenou pro krále. Pro člověka, který není připravený, nemá dostatečný základ, přichází "navnaděný" reklamou, je i sebepoctivěji zpracovaný výklad nativity k ničemu. A člověk, který základ má, který by spoustu věcí mohl chápat, takový člověk horoskop nepotřebuje, a je to tak dobře:))

Jak jsem se stala astroložkou? Ze zvědavosti, zda „to“ vůbec funguje a z troufalosti. V průběhu dvou desetiletí jsem se setkávala s lidmi a poslouchala jejich příběhy. Tíži zodpovědnosti jsem si uvědomila až se zpožděním. Tisíckrát jsem pochybovala a tisíckrát se sama sebe ptala, jestli mám vůbec právo z hodiny, data a místa narození úplně cizímu člověku horoskop vypočítat a vyložit. Za žádnou cenu jsem se nechtěla ocitnout v jednom pytli s propagátory instantního štěstí. Má exaktně myslící polovina zůstávala trvale ve střehu, a nutila mne k sebekontrole a objektivitě. Ověřila jsem si, že astrologie jako nástroj k psychoterapii opravdu funguje, stejně tak jsem během let získala důkazy o jejím transcendentálním přesahu. Některé zážitky byly velmi silné. Proto jsem se astrologii nikdy nevěnovala profesionálně. Potřebovala jsem být nohama na zemi, zachovat určitou míru kritického způsobu myšlení. Pominu-li výchovu dětí, do žádné činnosti jsem nevložila tolik poctivé snahy.

Díky astrologické praxi jsem dostala příležitost rozpoznat, že věci mohou být jiné, než se na první pohled jeví. Pochopit, že se nedělíme ani tak na dobré a na zlé, jako spíše na vědomé a nevědomé. Každý, o kom bude v této knize řeč, něco hledal, po něčem toužil nebo se něčeho obával. Jen někteří byli ochotni nebo schopni svůj problém definovat. S tím jsem jim mohla pomoci. Netroufám si posuzovat, do jakých důsledků se to podařilo. Myslím, že nejdůležitější je, že jsme se vůbec usilovali.

Pro zachování soukromí jsou jména, povolání i zeměpisné reálie týkající se domovů či pracovišť změněné. Fragmenty astrologických výkladů odpovídají realitě.