Slzy Netrebů - (Vykladač III) - kapitola dvacátá šestá

28.06.2021 10:07

„…pořízením tohoto vysoce specializovaného záchranného modulu si pojistíte existenci své osoby i případě, že by celý Bredeon explodoval. Rodinné modely značky „Žihadlo Plus“ odolají i turbulencím richotonnní pleteně a sání sufrodenterálních trhlin…“

 „…a když si tento supervýkonný tenzní detektor za pouhých tři tisíce devět set devadesát devět kreditů objednáte ještě dnes, obdržíte jako prémii ještě jeden kus leštěnky nehtů i s fantómem údržby v tomto krásném černobílém provedení! Neváhejte! Připravte se na všechny katastrofy! Objednávejte ještě dnes!“

Janis se snažil nedávat najevo, jak ho reklama freneticky vyřvávající z reproduktoru od sousedního krámku popuzuje. Klátil se u pultíku rychlého občerstvení obchůdku s kořeněným vibexovým čajem situovaným v mezipatře bredeonského obchoďáku a čekal, jestli se neobjeví Seobhan. Už měla hodinu zpoždění.

Za tu dobu byl nucený vyslechnout i hromadné hlášení ústředních bredeonských orgánů, které všechny reklamy u lokálních krámků přehlušilo. S výchovným patosem k nakupujícím občanům promluvil samotný předseda Bredeonského Konventu. Nabádal občany ke zdrženlivosti vůči alarmistickým tendencím: Nikoliv panikářské a defenzivní činy, ale jedině klidné a spořádané jednání v souladu s metodickými pokyny Rady obrany jsou zárukou zachování blahobytu a elementárního stavu bezpečí naší společnosti. Zdálo se, že informace o postupu Únavy přes veškerou snahu Alinace je ututlat, prosákly na veřejnost. A okamžitě se toho chopili jedinci s podnikavým myšlením. Místo rovnátek prstů začali prodávat antistresové náplasti s runami proti uřknutí a teď ještě ten úžasný tenzní detektor s prémií leštiče nehtů vyvinutý na základě erektiadského patentu. To je přece jasná věc, že při kataklyzmatu musíte mít nehty jako zrcadlo.

Opět si usrkl dávno studeného nápoje a způsobně si otřel pusu ostře zeleným fantómem vytvarovaným do podoby papírového ubrousku. Když ubrousek odkládal na pult, mimoděk se zadíval na jeho texturu. Slisovaná vlákna věrně napodobovala papír, přesto vibrovala uloženou magií. Materiál držela pohromadě jen myšlenka tvůrce. Tento předmět krátkodobé spotřeby se bude pomalu rozpadat, jak se bude magie vypařovat do okolí, až se nakonec vsákne do richotonní pleteně metaprostoru, která vším prostupuje. A někde uvnitř struktur té prostorové sítě za hranicí tušeného se nejspíš vyskytují ty neodbytné impulzy cizorodých zkušeností, jejichž přítomnost Janis s takovou intenzitou pocítil krátce po afirmaci krenevským kamenem moci…

Už zase. Potřásl hlavou, jak se mu při té vzpomínce zatočila. Aby zabil čas, bloudil pohledem po nakupujících, kteří proudili kolem, a přemýšlel, co ewoui ponouká zabývat se takovými zbytečnostmi jako je tvorba fantómových ubrousků. Zlatý předindustriální Teneris, kde se všechno spotřební zboží vyrábí pěkně na koleně a postaru a kde vám intimní toaletní pořeby vnucují maximálně tak báby na trhu.

Nehledě na šířící se paniku s blížícím se koncem světa mu dělaly starosti události na Tenerisu. Obával se o matku a její démonky, o Neceoma, dokonce o Cineta s Kerris, přestože ti už dva roky žijí na Brussedee a s Tenerisem nemají nic společného.

Je to dva týdny, co Eryn získala Hiria-Abhama. Janis žezlo přenesl na Robustuu do bizárového lesa. Hemakrytt v Direnovi bez potíží poznal Ravensova potomka a celá afirmace na rozdíl od té Janisovy proběhla hladce. Diren měl v plánu se přenést na Teneris, postupně obejít všechny krenevy v Trajanisu a odblokovat jejich sílu. Potom chtěl Diren přestěhovat svůj národ na vzdálený satelit Vress. Úmyslně vybrali svět, který je řídce obydlený kolonizátory ze všech možných končin metaprostoru, na kterém  by mohli krenevové na nějaký čas zapadnout a stranou pozornosti Aliance se vzpamatovat. Jenže, ještě než se vůbec Diren na Tenerris stačil přenést, semlely se tam strašné věci.

Krenevové se vzbouřili proti stále častějším sahíjinským kontrolám. Zaútočili na jednotky Sebassových démonů a byli na hlavu poraženi tak snadno a efektivně, že to vypadalo jako Sebassem nastrčená provokace. Město Trajanis je v rozvalinách. Krenevy nechal Tyneon přenést do Gondotu a hodil je na krk lidskému císaři Restenovi. Sahíjiny, kteří byli s krenevy v kontaktu, nebo kteří s nimi dokonce navázali rodinné vazby, jako Ixona, Vivon či Grewina, drží Tyneon v internaci na Jingivonu. Na Tenerisu zatím Resten Skrčenec dostal za úkol svolat sněm králů, na kterém budou krenevové opětovně a za pakatel vydraženi smrtelníkům.  Naštěstí lidem všechno dlouho trvá. Než si mezi sebou předají informace, než zorganizují výpravy a než se jejich konvoje do Gondotských planin přemístí, uplynou celé měsíce. Přestože sahíjinové budou lidi dál popohánět k vyšší aktivitě prostřednictvím chrámových orákul, bude mít Diren k záchraně příbuzných dost času, jenom musí postupovat mnohem obezřetněji.

Janis mohl vyletět z kůže, když v pohodlném Hasirianově domě v bizárovém lese sledoval dva dny starý záznam bredeonských videxových zpravodajců: Kontroverzní plán prince Trajanise Grenedona rehabilitovat tenerisské krenevy ztroskotal. Připomeňme, že úmysl vrátit těmto zdegenerovaným bohům svébytnost byl už od počátku kritizován nejen v akademických kruzích metaprostoru, ale i čelními reprezentanty sahíjinské moci. Bylo upozorňováno na krenevskou agresivitu, sebestřednost a aroganci. Na nesoulad primitivních krenevských morálních a etických norem s moderními normami současnými. Při pátrání našich reportérů po hlavní příčině náhlého ukončení krenevského experimentu jsme získali informaci, že hlavním důvodem byl živelný zásah do stability richotonní pleteně klasifikovaný jako porušení Pravidla netečnosti vůči Pravděpodobnostnímu poli. Došlo k němu ze strany rodinného příslušníka krenevského krále Direna. Vedlejším a stejně tak závažným důvodem bylo svévolné vyzbrojování krenevů zakázanou feentexovou municí. Zvídavý občan metaprostoru se neubrání otázce: Koho chtěli krenevové feentexovými zbranemi napadnout? Jingivon? Nebo snad základnu Aliance? Díky bdělosti současné vládnoucí garnitury tenerisského systému byly nebezpečné krenevské aktivity zavčasu zastaveny a krenevové poputují zpět pod dohled tenerisských smrtelníků. Sahíjinský bůh Protokolu, princ Sebass, k tomu poznamenal: „Pokud něco funguje k všeobecné spokojenosti, je dobré to neměnit. Krenevové nejsou schopní existovat bez pevného dozoru. Jinak by přivedli k zániku nejen sebe, ale i celou soustavu.“ Světaznámý dramatik a performer, bůh Smesmech, oznámil, že na téma krenevského experimentu nastuduje novou hru o třech jednáních nazvanou Zpět na smetiště dejin s premiérou na kavanském festivalu Fialových mračen…    

Bylo nad slunce jasné, že to obvinění týkající se feentexové munice souvisí se Smesmechovým návratem. Byl to určitě on, kdo poslal Direnovi tu bednu paprskometů. A zřejmě se mu podařilo krále obvinit i přesto, že Diren zbraně zavčasu odklidil. Janis by byl rád šel pro krenevy na Teneris s Direnem, ale těsně před odchodem se jeho tvarovan definitivně vyčerpal. Fantóm, jehož energie udržovala spojení mezi výsledným tvarem a Janisovou myslí, dostal příliš zabrat při přestřelce s velitelem Truo-fi. Janis chtěl použít Trsuahův tvarovan, ve kterém ještě trochu energie zbývalo, ale to mu Diren zatrhnul s tím, že zbývající tvarovan je nutno ušetřit na ty nejhorší časy. Na Janise to dělalo dojem, že ho Diren na Tenerisu prostě nechce a taky mu to řekl. Diren reagoval jako typický krenev: Jasně, že tě tam nechci. Zase bys udělal všechno za mě a já bych pak musel tu korunu dát tobě, nemyslíš? 

Janis nerad uznal, že má Diren pravdu. Konečně předevčírem se krenevský král na Teneris přenesl. Odešel v plamenné formě, kterou zdědil po matce, královně plamenných démonů. Obklopený mihotajícími plameny se Diren totiž hodně podobal ohnivým běsům z Riiberionu, které najímá  bohyně Seneda jako trenéry do své školky pro bazilišky na Senedonu. Diren má s chovem bazilišků slušné zkušenosti ještě z časů, kdy patřil do Henrexovy stáje. Častokrát zažil, že se baziliškové ve výcviku spontánně přenášeli ze satelitů skrze oponu na Teneris. Ohnivcové najatí Senedou je pak na Teneris chodili lovit a Diren byl dokonce několikrát pověřen jim asistovat. Diren tvrdil, že když se trenér bazilišků objeví zčistajasna v Restenově říši, nebudou to smrtelníci pokládat za nic divného. Diren nejdřív všechny uvězněné krenevy obejde se žezlem, a teprve, až budou všichni odblokovaní, dá pokyn k hromadnému přesunu. S ohledem na vrozenou krenevskou netrpělivost a rtuťovitost bude mít co dělat, aby jejich temperament udržel na uzdě, aby jim zabránil v násilnostech proti smrtelníkům nebo Sebassovým démonům nebo dokonce proti sahíjinům. Kdyby Diren krenevům dovolil se sahíjinům mstít, jen by popohnal už tak roztočené kolo nenávisti. Zničil by smíšené rodiny a poštval by všechny proti všem. Musel apelovat na loajalitu krenevů a jejich respekt vůči své autoritě, pokud chtěl, aby vše proběhlo hladce. Zásadním předpokladem bylo hned na začátku zadat jasné rozkazy, nepřipouštět změny plánu. Janis, jak se znal, by v případě nepředvídaného vývoje určitě vymýšlel alternativy, čímž by Direnovu koncepci narušil. Je tedy vážně lepší držet se stranou.

Zatímco se Diren partyzánským způsobem angažuje na Tenerisu, a jeho žena a syn čekají v bezpečí na Robustue, kousá se Janis do jazyka tady na Bredeonu a vydává se za ewoui. Tvarovan už je k ničemu, takže svou identitu chrání jinak: Zlatavou sahíjinskou kůži zapatlal matným pleťovým krémem, jeho ústa a nos překrývá nejmodernější typ filtrační roušky, která alespoň podle reklam chrání nositele před novým kmenem infonové chřipky. Na hlavě má apartní fialovou paruku z pravých sůsích chlupů naježených do bodlin. Přesně takovou nosí studenti filosoficko-empatických oborů vyznávající solidaritu s kýmkoliv odlišným a nějak poškozeným, což sůsové nesporně jsou. Oblečený je ve směsici křiklavě barevných svršků, jejichž barvy a vzory spolu neladí. Snad jen za boty se stydět nemusí. Jsou to boty vyřazené ze skladů mizeonské vojenské základny Oksavon. Janis je sehnal v zastrčené prodejně pro veterány vedené přesídlenci z Růžové Luzné. Jo, ty boty jsou z pravé dračí kůže, se svrškem do půli lýtek, matně černými krihonitovými přezkami a čtyřpalcovými podrážkami s hrubým vzorkem. Naštěstí v nich Janis nevypadal nijak divně, protože přesně takové boty se právě staly hitem bizarní sekty Soucitníků, bojujících proti projevům agrese a nenávisti soucítěním a vlídností. Jejich hnutí se mezi bredenonskou mládeží rozmohlo v odezvě na poplašné zprávy alarmistů o blížícím se konci světa, o hrozbě nástupu bezvládí a nabádání k nutnosti se preventivně vyzbrojit proti drancujícím hordám.

O patro níž, na galerii věnčící otevřený prostor kolem tubusu s výtahy mezi pestře nastrojenými bredeonci seskupenými kolem videxového válce poletovala informační bionická jednotka o velikosti dračího vejce usazená na antigravitačním talíři. „Věnujte pozornost naléhavému sdělení ve věci pátrání po pohřešované osobě,“ ševelila v pomalém monotónním strojovém rytmu. „Zvláštní oddělení Konventu pověřené přeneseným výkonem agendy Aliance na Bredeonu vyzývá občany k nápomocnému jednání při hledání pohřešovaného Trajanise Eudora z Grenedonu, původem ze soustavy Teneris. Jmenovaný je středně vysoké postavy, bledé pleti, modro-zlatých očí, plavých vlasů s rudými pramínky. S největší pravděpodobností vystupuje pod krycím jménem a maskovaný. Poznávacím znakem je jeho extrémně silné magické rozhraní, které snadno detekují ewoui s magickým nábojem vyšším než padesát sisionů. V případě, že ve své blízkosti zaznamenáte osobu vykazující zmíněné znaky, uvědomte, laskavě nejbližší jednotku Národní gardy…  Věnujte pozornost naléhavému sdělení ve věci pátrání po pohřešované osobě…“  Pokračovala dál BJ, aby v nekonečné smyčce sdělení opakovala. Bredeonci sledující reklamu na zábavní šou jí nevěnovali pozornost, protože to sdělení během nakupování slyšeli už mnohokrát. Janisovi bylo jasné, že stejné poselství vysílají stovky dalších bionických jednotek v nejrůznějších veřejných budovách na Bredeonu. A tutéž výzvu rozšiřují jiné sdělovací nástroje i na Brussedee, Dervosu, Kavanu, Mizeonu a dalších světech, na kterých by se mohl skrývat.

Taková výzva je od Aliance naprosto neslýchaná. Organizace si odjakživa zakládala na utajení, informace o své činnosti pouštěla na veřejnost po kapkách a pečlivě filtrované. A už vůbec se nestávalo, že by Aliance veřejně informovala o vnitřních záležitostech, protože ji to činilo zranitelnou. Janis pochopil, že Aliance ve skutečnosti ani nečeká, že se nějaký aktivní občan do hledání zapojí. Ne, je to zpráva určená jemu samotnému. Vzkaz, že je po něm sháňka.  

Janis dobře věděl, že Aliance si s ním zatím jenom hraje. Zkouší to po dobrém. Maskování, které zvolil tady, v bredeonském obchoďáku, ho možná činí nenápadným, ale kdyby se na snímky z všudypřítomných kamer zaměřil jakýkoliv školený agent Aliance, našel by ho během chvilky. Tvar čelistí a proporce obličeje se pod maskou ukrýt dají, ale magické rozhraní jedinečné pro každou nesmrtenou bytost nikoliv. Právě proto Diren předpokládal, že až na Tenerisu posbírá krenevy, Janis se k nim připojí. Že je spolu s Trsuahem, Trepenou a Ravensem bude následovat na vzdálený Vress. Ale Janis to z dobrých důvodů odmítnul. Když vymýšleli, kam by se krenevové měli vrtnout, úmyslně vybrali svět, který nebude úplně pustý, protože v pustině by výsadek devíti desítek božských bytostí schopných plácat domy z ničeho působil jako pěst na oko. Na Vressu žijí kolonisté, ale logicky se tam zastavují i obchodníci, z nichž někteří externě spolupracují s Aliancí. To ale znamená, že mezi sebou krenevové nemůžou mít celosvětově hledaného vyřazeného agenta.

Mohl by se zavrtat někam mezi smrtelníky. Třeba na riiberionský venkov, nebo ještě lépe na Ok-Sawon nebo dokonce na Zemi, kde si ještě svítí kusem čadícího dřeva. Ale to by pak úplně ztratil přehled. Dráždilo ho, že nemá informace o tom, jak Aliance zastaví Únavu. Aniž by si to dokázal logicky zdůvodnit, cítil se spoluodpovědný za stav světa v případě, že se ten svět řítí do záhuby. Uznával, že při pohledu zvenčí by nejspíš se svým nutkáním spasitele působil směšně. Je přece tolik povolanějších. Triáda to určitě nějak zvládne. A přesto si nemohl pomoct. Chtěl, aby Eryn byla v bezpečí. Aby byla v bezpečí jeho matka. Trsuah, Cinet, Kerris i její bratr, ten nafoukaný kocour Mrrau.

Celoživotní zkušenosti ze zákulisí dvorské politiky na Tenerisu ho nabádaly k obezřetnosti. Měl to v živé paměti. Prostí lidé se většinou spoléhají na vůdce, že jejich problémy vyřeší. Jenže mnozí vůdcové ve strachu, že udělají chybu, s rozhodováním váhají, nebo delegují rozhodování na jiné, aby se ztřepali zodpovědnosti pro případ, že to nevyjde. Přesně tak to dělal král Gwen, když přenášel nepříjemná rozhodování na své ministry. Nakonec levá ruka nevěděla, co dělá pravá, za výsledek nebyl zodpovědný nikdo a současně všichni. Přesně toho se Janis bál s ohledem na skutečnost, že Alianci velí kolektivní orgán – Triáda.

Krátké angažmá ve strukturách Aliance ho naučilo, že strkat hlavu do písku nepomáhá. Neměl žádnou představu, co bude dělat. Už deset dní se potloukal po Tupi-Iranu. Poslouchal drby a sledoval, jak se bredeonská společnost stále více děsí zprávami o konci světa a střídavě se ukolébává falešnou důvěrou, že všechno dobře dopadne. Strašně mu chyběla Eryn, ale ode dne, co vyhasl jeho tvarovan, se neviděli. Na setkání na Kavanu nebo na Robustue nemůže ani pomyslet. Je rád, že díky Seobhan ví, že je Eryn v pořádku. Na Robustue se objevili vyšetřovatelé Aliance. Vyptávali se Klarisy, Eryn i Hasiriana. A Klarisa jim nezapomněla požalovat, že jí Ahren s Kenisem ukradli Larionin pohár.

„Jedinečná příležitost si v přístavišti vyzkoušet, jak matator funguje! Fantómový kordón kolem vašeho vznášedla bude naprosto průhledný a průchozí pro zvuk i telepatické impulzy. Jedině náš matator model 3000-AX zajistí bezpečné cestování i v dobách, kdy se nebesa otevřou! Zdarma a ochotně vám ukážeme…“

Janis se kolem sebe znovu rozhlédl. Po schodištích proudily štěbetající davy, ale Seobhan nikde. Už asi nepřijde. Docela rád by se dozvěděl, jak to Diren na Tenerisu zvládnul. Ale co, však to uslyší ze zpráv. Něco jako: Skandální a nevysvětlitelné zmizení! Kdo odklidil zdegenerované krenevy z Tenerisu? Tahají za nitky dávno zapomenutí Vahanští bohové? A jaké stanovisko zaujme Aliance?

S frustrovaným povzdechem sledoval houfec barevně oblečených dětiček pobíhajících s fantómovými pistolkami kolem matky, pozoroval studenty zabrané do debaty o nejnovějším typu matatorových clon i úřednice z jakési advokátní kanceláře, co si zaběhly na pracovní oběd. Tak, aby šel. Jenom, kdyby věděl, kam. Něco důležitého ho hryzalo v mysli. Kvasilo to a brnělo. Hluboko pod vrstvami vědomého rozhodování. Ale zatím se necítil připravený s tím něco dělat.

Kdosi mu zaklepal na rameno. „Hezký boty, Nisi. Jó, pro boty jsi měl vždycky slabost. Už jako mladej kluk, co si vzpomínám.“

Neceom. Démon deště zahalený ve svém starém rozedraném šedivém plášti, rudolící s kšticí barvy červánků, s šedýma očima a typickým širokým úsměvem naivního idiota, který byl tak odzbrojující, že Neceoma obvykle uchránil větších potíží. Janis na démona vytřeštil oči a zasyčel nevolí, když ho Neceom přátelsky chytil kolem ramen a táhnul směrem ke dveřím na prosklenou vyhlídkovou plošinu. Jenže kdyby se cukal, upoutal by pozornost tím tuplem, takže Neceoma nechal. Na plošině se tou dobou nacházela jenom jedna zamilovaná dvojice. Ti dva na špiony nevypadali. Podle toho, s jakou intenzitou si strkali jazyky do krku, se zdálo, že o nové příchozí zájem jevit nebudou.

„Přináším pozdravy od Weyny,“ zahalekal Neceom. „Mám ti vyřídit, že přesun krenevů proběhl úspěšně. Ta malá mrška všechno viděla na vlastní oči, protože ji Grewina poslala do Gondotu, aby na krenevy dohlídla. Sledovala Direnovy kejkle s žezlem jak na divadle.“ Když Neceom viděl, jak si Janis přiložil prst ke rtům, zakoulel očima a ztišil hlas. Dál vylíčil, jak se v průběhu hromadného přesunu krenevů z katakomb na Vress, Ternak oddělil od ostatních a vydal se do Jingivonu pro svou ženu a pro syna. Bez okolků vyzval démony ze Sebassova oddílu, aby mu rodinné příslušníky vydali. Strážní se mu vysmáli a ještě ho chtěli spoutat a vrátit zpět do Gondotu. Udělali chybu, protože nevěděli, že starorodý bůh povětří je znovu plný krenevské síly. Ternak se s nimi nemazlil. Do jednoho je zmasakroval, pak popadl ženu a syna a otevřel si portál na Vress. Dorazili jen chvíli po hlavní skupině. Diren zuřil, protože plánoval vyzvednout sahíjinské příbuzné s menším rámusem.

„Díky Ternakově netrpělivosti tak už celý Jingivon ví,“ vyprávěl dál Neceom, „že jsou krenevové zase při síle. Tyneon poslal Alianci protestní nótu, ve které jim vyčetl, že nedokázali Hiria-Abhama uhlídat. A všichni mluví o tom, i když ne oficiálně, že to žezlo je tvoje práce. Aliance prý na tvé dopadení  vypsala královskou odměnu. Tvůj ksicht sebou teď nosí nájemní lovci hlav snad ze všech systémů.“ Neceom se rozpačitě ošil. „Prej tě chtějí živého, což fakt nevím, jestli je lepší nebo horší. Podívej, kdyby ses potřeboval v klidu prospat, tak na Mreonu jedno takový místo mám. Je bezpečný. V jícnu zatopené sopky. Já vím, je to pod vodou, ale když jde o krk…“

„Díky, Neci,“ zahuhlal Janis. „Budu si tvou nabídku pamatovat.“

Neceom radostně přikývnul. „V Jingivonu je kvůli tobě všechno vzhůru nohama. Zmizení krenevů vyvolalo spoustu otázek.“ Démon udělal škodolibou grimasu. „Měl bys to slyšet. Spřádají katastrofické scénáře o tom, co budou dělat, až se krenevové vrátí, aby se krutě pomstili…“

„Takže to proběhlo dobře,“ konstatoval toporně Janis.

Neceom pokýval hlavou. „Jo, až na tu Sebassovu bandu. Bůžek Protokolu fňuká, kudy chodí, že mu chybí pracovní síly. Dokonce Tyneona požádal o svolení, udělat nový nábor. Jenže, nemá příliš kde brát. Henrex se o svoje psy dělit nebude. A démoní mláďata narozená za poslední dvě staletí? Nanicovatá změkčilá generace. Ta děcka jsou tak nasáklá Seenedinou výchovou k nenásilí, že by po zařazení do Sebassových oddílů, kvičela hrůzou a…“

Janis sledoval, s jakým potěšením to ze sebe Neceom chrlí. A pak mu to došlo. „Neci,“ přerušil ho, „jak ses o mně vlastně dozvěděl? Kdo ti řekl, že tu budu?“

Neceomona radostná tvář se starostlivě stáhla. „Hledal jsem tě u kněžny Seobhan a ona mě poslala sem. Mám ti vyřídit, že ona už za tebou nemůže. Dostala varování od Hasiriana, že se o ni zajímá Aliance. Neboj,“ ujistil Janise démon, „mluvil jsem s ní, když byla v zahradě u jezírka. Máčel jsem se pod hladinou a víš, že pod vodou jsem skoro neviditelný. Kdyby ji někdo sledoval, nemohl by si mě všimnout. Seobhan vypadala, že mluví sama se sebou…“

„A proč jsi mě hledal? Jenom, abys mi řekl, že Tyneon poslal Alianci nótu?“ vybafnul Janis. „Co moje matka? Je v pořádku?“ Dalo se čekat, že Tyneon si na Grewině zchladí žáhu. Hlavně po tom, co si Ternak odnesl Ixonu. Ale Janise pořád uklidňovala naděje, že jeho matka je dostatečně silná, aby Tyneonův tlak ustála. Grewina je jedna z Velké Devítky. Je Tyneonova sestra a Senedina sestra. Mezi sourozenci se nějaké ty tahanice ztratí.

Neceom blýsknul očima po zamilované dvojici, zhluboka se nadechl, vydechl a nervózně si přešlápnul. „Nejdřív mi slib, že neuděláš nic ztřeštěného. Známe se.“

„Mluv,“ štěkl Janis.

„Na Seobhan mě nasměrovala Weyna, protože od Grewiny věděla, že se spolu znáte. Tvoje matka už v Jingivonské internaci není. Tyneon ji vydal Alianci k výslechu. Někdo jim totiž napráskal, žes byl nedávno na Grewu a že…“

Janis se chytil za hlavu a zasyčel: „Kdo?“ O tom, že byl u matky na Grewu, věděla Eryn. Ale proč by Eryn…?  Ne! Musí to být jinak. Byl na Grewu dvakrát. Ještě předtím, než tam hledal Eryn, tam byl pro žluté růže pro Jadvinu. Když Janis jednal s Wonodenem v hospodě Řachanda o ženichovi pro Eryn, Zefirien tam byl také. Nejspíš se tím pochlubil svému majiteli, Smesmechovi. A pokud se Smesmech dozvěděl, že jacísi dva kavané na Robustue přinesli Jadvině žluté růže z Grewu a současně titíž kavané jednají s Wonodenem jménem Trajanise z Grenedonu, dal si to dohromady. To ty růže. Pitomé žluté růže z Grewu dovedly Smesmecha k Zubaté Grewině. Tím došel Smesmech k závěru, že Grewina právě přes kavany udržuje se synem spojení. Smesmechova návštěva na Robustue nebyla náhodná. Ten prevít tam čmuchal. Naštěstí se mu nepodařilo odhalit, že Trajanis a kavanský archivář Ahren jsou jedna a tatáž osoba.

„Smesmech,“ procedil skrze zuby Trajanis. „Ten zasraný hajzl.“

„Tvoje matka jim nic neřekne,“ pronesl soucitným tónem Neceom. „Nemá ani co. Neví, kam krenevové pláchli a neví, kde se právě teď potloukáš ty.“ Prohnaně se zašklebil. „Seobhan bude mlčet jen z prostého pudu sebezáchovy. Bude se klidně promenádovat po univerzitním areálu a vodit špiony jak na provázku. A já? Já tu vůbec nejsem.“