Rawantes - 21. epizoda VII. knihy série Návrat na Mizeon

09.12.2023 12:25

(Plesový sál přestavený na soudní síň)

„…z toho důvodu jsem se snažila pobývat v paláci mého bývalého manžela co nejméně. Ale on mě pronásledoval i do světů, kde jsem právě byla v angažmá. Přepadával mě v šatně. Nutil mě, abych mu byla po vůli pod pohrůžkou, že jinak ztropí skandál. Také mě přinutil, se jednou ročně, vždy v období divadelních prázdnin k němu vracet, ačkoliv jsem se jej fyzicky štítila a pobuřovaly mě jeho hrubé způsoby…“

Issak úmyslně monotónním hlasem předčítal zápis Primeřiny výpovědi. Rawantes to poslouchal jen na půl ucha, protože věděl, že jsou to samé lži. Primera, vystupující pod svým dívčím jménem Arci-Kessalová, stála na stupínku svědků napravo od stolu, za kterým seděl císař. Tvářila se tragicky jako poslední netrebská bohyně, jejíž roli tolikrát úspěšně ztvárnila. Zrazená, všemi opuštěná, avšak nepokořená.

Ditrux stál na vyvýšeném stupínku nalevo od stolu tak, že se mohl dívat přímo na Primeru. Jenže on hleděl úplně jinam. Jeho hlava byla otočená do hlediště, kde obklopena sourozenci seděla Brexa.  

„Nechtěla jsem mít dítě s arcidémonem, který po vahanských předcích podědil tak zákeřnou a zlou povahu,“ pokračoval důsledně komisním tónem Issak ve čtení Primeřiny výpovědi. Odmítala jsem to i s ohledem na ex-manželovo zohavení, které by se na to nevinné dítě přeneslo. Roky a roky jsem manželovu nátlaku odolávala. Pak se ale staly ty věci se Dnem Zkázy. Když se arcidémoni vrátili z exilu, dal náš císař všem na vědomí, že si přeje, abychom měli co nejvíce dětí. Nemohla jsem zůstat stranou a v návalu dobré vůle se podrobila. To dítě, které čekám, ale není Ditruxovo, nýbrž mého přítele Smesmecha. Ditrux mě k tomu přinutil a Smesmech souhlasil. Přítel věděl, jak je můj život v manželství s nevyzpytatelným a hrubým vahanským míšencem těžký. V tichosti kývnul na Ditruxův nehorázný návrh ohledně zplození toho dítěte, protože se nemohl dále dívat, jak mě Ditrux týrá. Do toho skleníku šel Ditruxovi oznámit, že je dítě na cestě. A ten odporný vahanský hybrid mého přítele brutálně zavraždil, aby zametl stopy. Uznávám, že jsem udělala chybu. Měla jsem císaři přiznat, jaký můj manžel ve skutečnosti je, ale já jsem se tak strašně bála…“

Proces se teprve rozbíhal. Potom přijde na řadu Ditruxova výpověď, pak Issak účastníky seznámí s nálezem císaře, který se ustanovil do role vyšetřovatele, žalobce, obhájce i soudce v jedné osobě. Pak by měl císař dát příležitost svědkům. A že se jich přihlásilo hodně.

Rawantes přehlédl masu přihlížejících. Uprostřed první řady seděli sahíjinové Tyneon a Seneda z Tenerisu, rodiče zabitého. Oba bozi se tvářili přiměřeně situaci, naštvaně a zarmouceně. Rawantes je ale nemohl litovat, když věděl, jaký byl jejich synáček výlupek. Po stranách seděli reprezentanti Čtyřdohody, říší, které stály u vzniku Aliance. Robustuu zastupovala královna Eryn Zlověstná doprovázená princem – manželem, Trajanisem z Grenedonu. Sunnisen reprezentovala prastará skollí královna Xawona (babička Essia a Teggena). Za Erektiad tu byl jako Vikkasonův vyslanec jeho zeť, Arrakiel Arci-Quinn, naparáděný v krásném černém šupinatém brnění.

Rawantes se s Arrakielem krátce setkal na chodbě, než to začalo. Se sevřenou čelistí Arri Rawantovi přiznal, že mu tento soud vyvolává nepříjemné vzpomínky na vlastní proces před devíti lety. Jistěže jsem to nemohl ani nechtěl odmítnout, zavrčel Arri, ale když vidím, jak na mě ten slizoun Soliss čumí, mám nutkání po něm skočit a zadupat mu ksicht do země.

A skutečně, Soliss tu byl také, jako doprovod krále raisi, Twena. Rawantes si nemohl pomoct, ale při pohledu na to, jak se Soliss potí a jak se ošívá, jako kdyby ho něco svědilo, se musel škodolibě usmát. Jak by se Soliss tvářil, kdyby věděl, že jeho jinádí košile teď patří Ternodovi z Ok-Sawonu? Ten kus šatstva, který Soliss nosí a který pokládá za kouzelný, je ve skutečnosti kopie. Konstrukt, který Rawantes s Ditruxem vytvořili takřka na koleni, a který posypali prachem ze sušeného čemeřicového kořene. Byť by Soliss tu košili třeba tisíckrát vypral, ta substance je magicky zapečená v tkanině. Nikdy nepřestane svědit. Rawantes to Arrakielovi pověděl, aby mu před procesem napravil náladu. Vyprávěl mu, jak se s Ditruxem vkradli do Rubínového paláce, jak toho ubožáka uspali a převlékli.

Ve druhé řadě seděla arciknížata. Mezi černě oděnými muži se v nákladné jasně rudé toaletě vyjímala Tessa Arci-Klirenová. Vypadala jako krásná květina mezi lebedou, ale Rawantes věděl, že je to jedovatá květina. Za Arci-Jeeny tu byl plukovník Borden, zamračený jak sůs. Za Arci-Quinny Sibiel, jehož tvář připomínala kamennou sochu. Další linie reprezentovala arciknížata Jerones Arci-Lered, Grennon Arci-Kessal, Cadwen Arci-Ukresius, a strýček Urbiel Arci-Nubiel, plukovník Lenny Arci-Fezziel a mladý Norden Arci-Pawner. Dá se čekat, že každý z nich má co říct.

Císař spočíval za stolem v čele sálu a vypadal, že se nudí. Před sebou měl rozevřený nějaký časopis, o jehož bulvárním zaměření svědčily ostře barevné obrázky, což bylo jasně patrné až ke dveřím do přilehlého salonku, u kterých stál Rawantes.

Rawantes byl zaštítěný Keinonem, Driseou, Awenem a Padearou, kteří museli zůstat ve službě, zatímco ostatní gardisté žádali dovolenou, aby mohli k soudu v roli arciknížat. Však dal taky Rafedaxarr jasně najevo, jak se mu to nelíbí.

Rawanta hodně překvapilo, že tu neviděl nikoho od Aliance. To bylo opravdu divné. A na chodbě před začátkem zaslechl, že se nad tím pozastavují i ostatní. Už zase mám problémy s pašeráky z Vahanu, lamentovala královna Xawona. Žádala jsem o hlídkové čluny, ale na dispečinku mi řekli, že právě teď žádné nemají. Popravdě jsem doufala, že se tu někdo z nich objeví a že si na ně došlápnu. Princezna Ania jí přizvukovala: Jako kdyby se z Metaprostoru vypařili. Není po nic ani stopa. Z toho Rawantes usuzoval, že situace na periferii je vážnější, než se zdá.

Issak konečně ukončil předčítání Primeřiny výpovědi. Pak se Rafedaxarr divy otázal, zda může tuto výpověď verifikovat, což dotyčná s elegancí a patosem sobě vlastním učinila. Následovalo předčítání Ditruxovy výpovědi. Bylo to krátké a věcné. Ditrux vypověděl, že svou ženu přistihnul při nevěře s bohem Smesmechem. Načež je konfrontoval, aby jim oznámil, že dítě, o jehož zplození mluvili, nikdy neuzná. Doznal, že Primera mu za to pohrozila, že v tom případě prozradí jeho smíšený původ. Uvedl, že na to nedokázal zareagovat a odešel do skleníku. Po nějaké době tam za ním Smesmech přišel a nabídl mu dohodu. Výměnou za mlčení požadoval výnosy z arci-jeenovských krihonitových dolů. Tehdy Ditrux na Smesmecha zaútočil a roztrhal ho na kusy. Ditrux nadiktoval do zápisu, že si je vědom, že spáchal vraždu a že je připravený nést následky.

To bylo všechno. Jakmile Issak výpověď přečetl, vyzval Rafedaxarr Ditruxe, aby uvedené verifikoval. Ano, přesně tak se to stalo, řekl dutým hlasem Ditrux.

Pak se slova chopil Rafedaxarr: „Prohlašuji, že jsem okolnosti osobně prošetřil. Konstatuji, že Ditrux Arci-Jeen skutečně zavraždil boha Smesmecha.  Arcidémonka Primera Arci-Kessalová je skutečně v požehnaném stavu. Tento soud rozhoduje s ohledem na Primeřinu bezúhonnost a na důstojnost postavení nastávající matky. Tímto přijímá Primeřinu výpověď stran početí jejího dítěte s jiným mužem, ke kterému byla nehorázně donucena vlastním manželem, jako pravdivou. Důvodem k takovému úsudku je skutečnost, že obžalovaný měl prokazatelný důvod se otcovství vyhnout. Vlastní dítě nechtěl, aby na ně nepřenesl ony nežádoucí anatomické znaky, svědčící o jeho nečistém smíšeném původu. Činil tak z ryze sobeckých důvodů. Nechtěl ohrozit své mocenské postavení a svůj majetek. Tento soud dále konstatuje, že výpověď obviněného Ditruxe Arci-Jeena pokládá za lživou, a to zejména s ohledem na nově vyvstalé skutečnosti o jeho nečistém smíšeném původu.“

Mezi obecenstvem se prohnala vlna šepotu. Rawantes zaťal pěsti, protože přesně takový vývoj očekával.  

„Tímto soud rozhoduje o okamžitém vyřazení Ditruxe Arci-Jeena z Plemenné knihy předků. Nařizuje odebrání rodového jména, jehož další užívání by bylo s ohledem na méněcenné vahanské předky obžalovaného matoucí a skandální,“ pronesl poklidně Rafedaxarr. „Tento soud ruší veškeré dosavadních výsady a povinnosti obžalovaného. Tento soud vyřazuje obžalovaného z císařské gardy, ruší jeho arciknížecí postavení a zabavuje mu veškerý majetek. Majetek bude rozdělen na třetiny mezi Primeru Arci-Kessalovou, Senedu a Tyneona z Tenerisu a Bordena Arci-Jeena, nového arciknížete. S okamžitou platností tento soud mění procesní pravidla a sice takto: Od této chvíle je Ditrux souzen nikoliv jako příslušník nobility arcidémonů, ale jako bytost nezařazeného původu. Příčinou výše uvedeného již není důvodu, aby se k procesu svědecky vyjadřovala arciknížata ostatních linií nebo další exponenti nobility. Tímto soud odsuzuje míšence Ditruxe k trestu smrti roztrháním. K popravě dojde bez dalších průtahů, a sice dnes večer.“

Na okamžik bylo ticho, jak všichni lapali po dechu. Stejně jako každého, i Rawanta císařova krasojízda zaskočila. Tušil, že má Rafedaxarr vymyšleno něco úderného, aby se svědků zbavil, ale že se mu povede je umlčet dřív, než kdokoliv cokoliv řekne, to opravdu nečekal.

Rawantes se podíval na Issaka. Ten ohromeně vrtěl hlavou, jak měl potřebu dát ostatním najevo, že o tom nevěděl. Pak se strhl poprask:

To je skandál!

 Chceme vypovídat!

Nechejte nás mluvit!

Fraška!

To nedovolíme!

Rafedaxarr vstal, zaplápolal rudými plameny a zaburácel: „Tímto je soud ukončen!“

„Odsouzený se může odvolat!“ Křikl Issak a decentně se odsunul z dosahu císařových plamenů. Vypadalo to až urážlivě, protože Issy, jako drak byl vůči ohni imunní.

„Jako neprivilegovaný takové právo nemá,“ ušklíbnul se výhrůžně císař.

„Já toho neprivilegovaného míšence adoptuju,“ zahřměl zlostně Borden. „A hned teď!“

„Zamítá se,“ odsekl císař.

„Protestuju!“ řval Borden a fialově přitom zářil.

Rawantes si uvědomil, že císař má skutečně právo takovou žádost zamítnout. Předtím o adopci rozhodovala Rada, ale teď si císař veškerá práva převedl na sebe. Randál v síni eskaloval. Rawantes si všiml, jak se hlavy arciknížat otáčejí dozadu k debhátarům. Dokonce se zdálo, že na něco čekají. A skutečně.

Aisus vstal a řekl: „Chceme oznámit ještě jeden skutek, kterého se odsouzený dopustil. Tento soud je povinen nás vyslechnout a naše požadavky projednat na základě právního předpisu, který je zdejší legislativě nadřazený. Tímto žádám o slyšení na základě Úmluvy z Rean-Kwanteru o Řešení sporů mezi legitimními světy.“

Rafedaxarr stáhl plameny do sebe. Jeho nesmiřitelný výraz se přetavil ve zvědavost. „Ustanovení úmluvy z Rean-Kwanteru o Řešení sporů mezi legitimními světy, pochopitelně, respektujeme. Vyzývám tímto nejvyššího debhátara, boha Aisa, aby předstoupil a promluvil.“

Asisus vzal za ruku Brexu oblečenou v dlouhém světle zeleném plášti a vedl ji před Rafedaxarrův stůl.

Sálem se prohnalo zvědavé šepotání.

Aisus s Brexou se postavili tak, aby stáli čelem k přihlížejícím a zády k Rafedaxarrovi. Brexa si sundala plášť a odhalila šaty tak průsvitné, že by to bylo za jiných okolností krajně nevhodné, kdyby k tomu nebyl důvod. Pod tenkou látkou se velice výmluvně dmulo kulaté těhotné bříško.

„Tímto soudu oznamuji,“ řekl pomalu Aisus, „že Ditrux Arci-Jeen uvedl mou sestru, bohyni Mrazu, Brexu, do požehnaného stavu.“

Následně se Brexa otočila, aby se Rafedaxarrovi předvedla.

Rafedaxarr zůstal jako opařený. Střídavě těkal pohledem z Brexy na Ditruxe. Sálem se začalo rozléhat váhavé dohadování.

To je zázrak! Staří bohové jsou přece neplodní!

Je to vůbec Brexa?

Nemožné! Ledaže by… Dárce života…?

Rafedaxarr zaplápolal. Jeho pohled tvrdě dopadl na Rawanta. „Jak jsi mohl?“ zařval. „Kurvení s draky ti nestačilo?“

Rawantes si ani neuvědomoval, že se pohybuje. Udělal několik kroků na prostranství mezi stolem a obecenstvem. „Prohlašuji na svou čest,“ řekl tak hlasitě, aby přehlušil šum v sále, „že já bohyni Brexu do jiného stavu nepřivedl.“   

„Když ne ty, tak kdo?“ zavrčel Rafedaxarr.

„Je zcela evidentní, že mou sestru to této situace mohl přivést jedině Dárce života,“ řekl klidně Aisus. „A protože Brexa trvá na tom, že se za posledních deset tisíc let intimně stýkala výhradně s Ditruxem Arci-Jeenem, vyplývá z toho, že Ditrux Arci-Jeen je Dárcem života. Je známo, že jen jeden z mnoha tisíců potomků Dárce života může zdědit jeho vlohy. Konstatuji, že tímto dědicem je Ditrux-Arci-Jeen. Každý Dárce života je v souladu s prastarými zvyklostmi vyčleněn z běžného legislativního režimu říší a vztahuje se na něj zvláštní ochranný režim i podle Protokolu Aliance. Ditrux Arci-Jeen jako Dárce života požívá všeobecnou imunitu. Žádáme, aby byl osvobozen.“

„Navrhuji,“ ozval se pevným hlasem Issak, „s ohledem na tuto zásadní skutečnost, prohlásit dosavadní rozhodnutí soudu neplatným.“

A bylo ticho.

Rawantes sledoval, jak Ditrux nevěřícně a uctivě zírá na Brexu a jak se Brexa pyšně a povzbudivě usmívá na Ditruxe.

„Návrhu se… vyhovuje,“ procedil skrz zuby Rafedaxarr. Vypadal naštvaný jako snad nikdy. Ani on nemohl takovou věc ignorovat.

Rawantes zabrousil pohledem k Sibielovi. Ten se na něj usmál. A v té chvíli si Raw vzpomněl, jak mu Sibiel řekl, že vyvstaly nové skutečnosti, díky kterým Ditrux popravě unikne. 

„Prohlašuji, že Ditrux Arci-Jeen je jako Dárce života zproštěn obvinění,“ pronesl pomalu Rafedaxarr. „Jelikož byl rozsudek prohlášen neplatným,“ pokračoval, a dokonce se malinko usmál, „zůstává Ditrux Arci-Jeen součástí nobility arcidémonů. Než bude rozhodnuto jinak, požívá i nadále výsad a povinností arciknížete. Zůstává členem císařské gardy a jakožto takový je stále povinen poslušností císaři. Jako jeho císař a bůh uděluji arciknížeti Ditruxovi Arci- Jeenovi domácí vězení. S okamžitou platností až do odvolání.“

***

Rafedaxarr se za všeobecného ticha podíval na Aisa a pohodil hlavou k bočnímu východu. Aisus přikývnul. Po této němé informační výměně se oba zvedli a společně odešli provázeni Awenem, Keinonem a Driseou.

Rawantes s nimi nešel, protože si nechtěl nechat ujít závěr.

Poprask, který opanoval sál, stál za to: Brexa se rozběhla k Ditruxovi. Jerones se úlevně rozesmál. Borden se objímal s Grennonem.  Princezna Ania a královna Xawona se k sobě nakláněly a něco si špitaly. Arrakiel se plácal po zádech se Sibielem. Křečovitě se usmívající Primera se sunula podél zdi směrem k východu. Tessa Arci-Klirenová pobouřeně vrtěla hlavou. Twen tázavě sledoval Narenu s Monetou, jak se svorně svíjejí smíchem. Cadwen s Xanem předváděli vítězný taneček. Sollis se tahal za stojáček šedé uniformy.

Issak pokynul vyjeveným tenerisanům, aby ho následovali do kanceláře. Rawantes z toho usoudil, že Issak chce dořešit tu finanční kompenzaci, kterou Rafedaxarr rodičům zabitého sahíjina slíbil. Arcidémoni v sále se začali brát k východu.

Pak se k Rawantovi přiřítili bratři Arci-Quinnové. „To byl masakr, co?“ halekal Arri. Sibiel Rawa navzdory své vrozené upjatosti bouřlivě objal. „Tak co tomu říkáš?“

Rawantes pohodil hlavou směrem k Brexe a Ditruxovi. Drželi se za ruce a jen se na sebe dívali. „Ještě nemáme vyhráno,“ řekl Sibielovi.

Sibiel přikývnul, když mu došlo, jak to Rawantes myslí. „Všichni teď vědí, co je zač.“ To znamenalo, že Ditrux popravě unikl, ale za vysokou cenu.

„Právě,“ přisvědčil Rawantes.

***