Nová hesla ze Sarvonovy encyklopedie

20.11.2023 18:56

Zmar – riiberionský bůh rozkladu.

Zmar je jedním z nejstarších božstev v Metaprostoru. Pamatuje vahanská trojčata, paridiánské alchymisty, i vyhynulé bredeonské jachadei. Když smrtelníci na Riiberionu ztratili někoho blízkého, obraceli se na Zmara v potřebě se ujistit, že život smrtí nekončí. Zmar se zjevoval jako starší velice zachovaný muž ve vysokých botách a s vidlemi, obklopený pachem tlejícího kompostu. Dokázal truchlícím názorně a laskavě vyjevit, že opotřebované tělo se rozloží, ale vědomí se stává součástí pleteně reality, vibruje v pravděpodobnostních liniích připravené k dalšímu vtělení. Pozůstalým, kteří to s truchlením přeháněli, hrozil vidlemi, ty nejzarytější rovnou propíchl. O Zmarovu přízeň od nepaměti soupeřily dvě nejdůležitější riiberionské bohyně – paní štěstí a krásy Krassiona a paní života a smrti Exis. Zmar nechtěl ani jednu urazit a věnoval se střídavě oběma. Vůbec si tím nepomohl. Obě bohyně se proti němu spikly. Docílily, aby smrtelníci na Zmara zapomněli, dokonce i ty příručky s metodikami přivolávání se podivně ztratily. Zmarův vliv tím upadal, jeho schopnosti byly oslabeny. Poslední příručku k přivolávání údajně vlastní Aderawen z Herkenu (tuto informaci do 30. jubilejního editovaného vydání Sarvonovy encyklopedie doplnil encyklopedista Grewin z Robustuy). Před třemi sty lety Zmar definitivně rezignoval na snahu si obě bohyně usmířit (protože to by si musel jednu z nich vybrat, a on už ani jednu nechtěl). Přestěhoval se z riiberonského trojsvětí na primitivní svět Ok-Sawon. Sídlí v tvrzi uprostřed bažin, kde čas od času organizuje kolokvia se zástupci členských světů Čtyřdohody.

O Zmarovi se více dočtete zde:www.knihydobrovsky.cz/e-kniha/kozel-zahradnikem-489248078

Geopolitická kariéra boha Zmara

Staroriiberionský bůh rozkladu Zmar se významně zapsal do historie Metaprostoru. Záhy po zkáze Ron-Kataru inicioval založení Čtyřdohody. Stimulem měla být genocida jachadei nechtěně spáchaná válčícími Erektiady a Mizeonci. Podle jiných pramenů se Zmar cítil zodpovědný za vylomeniny Exis a Krassiony na méně vyspělých světech. Ať už byl důvod jakýkoliv, Zmarova iniciativa dát mocnostem čtyř nejvyspělejších říší společného jmenovatele se osvědčila. V rámci Čtyřdohody vznikla servisní agentura „Aliance“, která v současnosti dohlíží nad pokojnými poměry v Metaprostoru. Do čela Aliance Zmar nominoval Igora ab Nirruviena, příslušníka elitní vladařské kasty z paralelního univerza  Equízia, čímž měla být garantována nestrannost vedení agentury. V současnosti má Čtyřdohoda pět členských říší (Robustuu, Mizeon, Erektiad, Sunnisen a Vress), a ano, čtete správně, Zmarův rodný Riiberion tam nenajdete, protože s nejvyššími bohyněmi Riiberionského trojsvětí nikdo soudný není ochotný spolupracovat, nehledě na to, že Exis s Krassionou se doposud neusmířily.  

O Čtyřdohodě se více dočtete zde: www.knihydobrovsky.cz/e-kniha/sarvonuv-odkaz-457666712

 

 

Všechna hesla najdete zdewww.miroslava-dvorakova.cz/sarvonova-encyklopedie-metaprostoru/