Essius - komentář k aktuální četbě na pokračování

04.05.2022 17:27

Komentář k jedenácté kapitole: Chápu, že je to rána. Nebrečte, muselo se to stát. Taky jsem ho měla ráda.