Co dělat, aby byla bubákovitá epizoda příběhu co nejbubákovitější:

24.02.2019 12:19

Předevčírem jsem napsala děsivou epizodu v rozepsané knize. Potom jsem ji poslala kamarádce, abych si ověřila, jak děsivé se mi to podařilo. Na druhý den mi odepsala, že se jí o tom zdálo, a že příště mám použít k testování děsivosti zase někoho jiného.


Po letech experimentování v této oblasti jsem došla k několika základním poučkám: 

1. Omezit patos a kudrlinky. 
2. Volit co nejednodušší jazyk. 
3. Největší hrůzu vyvolávají zdánlivě nejobyčejnější jevy a projevy - pokud jsou vyjádřeny v nějakém kontrastu, a hlavně pokud se dotýkají těch nejzákladnějších pudů čtenáře.