Seminář tvůrčího psaní

Tvůrčí psaní - část třetí: Workshop, ukázky, komentáře, odkazy

10.10.2017 21:18
3.  Workhop, ukázky, rozbory, komentáře   3.1.      Na příkladu dobře řemeslně zvládnutého, ale naprosto depresivního textu si promluvíme o motivaci autora – o tom, že je dobré, aby věděl, co chce sdělit, by si nepletl tvůrčí psaní s psychoterapií 3.2.      Na příkladu parodie na přehnané vkládání vulgarismů si budeme demonstrovat komičnost tohoto jevu.    3.3.      Komentář k novele začínající autorky:  Ukázka editace vybraných částí textu 3. 4.      Ukázka kvalitního literárního textu: S R Green “Něco z noční strany”       3.1. Píšeme pro čtenáře nebo pro sebe? Ukázka textu, který nás donutí buď brečet nebo jásat, že na tom nejsme tak blbě jako popisované postavy  O posouzení níže uvedeného textu mne požádal můj přítel, spisovatel a redaktor. Cítil se osobně podjatý. Chtěl, aby se na text podíval ještě...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>