Sarvonův odkaz nebo Sarvonův testament?

28.05.2021 19:59
Třetí editace Sarvonova odkazu dokončena. Jen teď úplně nevím, jestli bude lepší název Sarvonův odkaz, nebo Sarvonův testament. Protože Sarvonův odkaz mi zní trochu moc pateticky.
Je legrační, že onen Sarvon je v době, kdy se příběh odehrává, už dobrých osm století po smrti. Kdo to vůbec byl?
Sarvon Arci-Quinn z Mizeonu se zapsal do dějin Metaprostoru jako respektovaný historik a expert na Netreby, ale především jako autor Encyklopedie Metaprostoru, nejčastěji citovaného dokumentu všech dob.
Je zapotřebí zmínit, že Sarvonovo stěžejní dílo vznikalo ve vězení poté, co byl historik odsouzen Radou mizeonského císaře za velezradu, které se dopustil v době skollských válek. Jako klíčové svědkyně v procesu se Sarvonem vystupovaly Její Osvícená Výsost Krassiona Riiberionská a Její Velkolepost Assi-Siona Dervoská.
S popravou se čekalo dvě staletí, dokud odsouzený dílo nedokončil.
Od Sarvonovy smrti je Encyklopedie z vůle Čtyřdohody průběžně doplňována institucí sídlící na Sunnisenu (Sarvonova nadace).
Nikdo přesně neví, proč se z uznávaného encyklopedisty stal velezrádce a masový vrah. Ale v právě připravované knize (Sarvonův odkaz/Sarvonův testament) se to děsivé tajemství aspoň nepatrně objasní