Rawantes - 16. epizoda VII. knihy série Návrat na Mizeon

29.11.2023 18:39

(Poslední noc než všechno ztratí)

Přenesl se portálem do centrální věže a bez toho, aby se díval kolem, vpadl do Brexiny části paláce. Běhal po chodbách a hledal ji. Nebyla doma. Zklamaně se opřel o křišťálovou stěnu, zády klouzal po vyleštěných kamenech, až dopadl na zadek. Rukama si objal nohy a položil čelo na kolena. Počká. I kdyby přišla až nad ránem a on ji viděl aspoň na chvilku, bude mu to stačit.

Poslední noc na svobodě se táhla a Ditrux čekal. Snad nikdy čas neplynul tak pomalu.

„Ditruxi?“ Kdosi s ním třásl. Musel usnout. Zvedl hlavu a uviděl ji, jak se nad ním sklání. „Co tu děláš, Ditruxi?“ Její hlas bodal jako ledové jehličky. Zkoumavě na něj hleděla. Dokonce si dřepla a odhrnula mu vlasy z čela. „Stalo se něco?“

„Bree,“ vydechl, vděčný, že se dočkal. Vtiskl tvář do její dlaně.

„Vypadáš… divně.“ Znělo to váhavě a mnohem jemněji.

„Přišel jsem se rozloučit, Bree.“

Její tvář ztuhla v kamennou masku. Prudce od něj odskočila. „To není nutné. Věděla jsem, že se k ní vrátíš. Přeju ti to nejlepší. A teď vypadni.“

Ztěžka vstal. Srdce ho bolestivě bodalo. Zmateně zavrtěl hlavou. „Nevracím se k Primeře. To se nikdy nestane. Promiň, že jsem obtěžoval, ale musel jsem tě ještě naposledy vidět. Protože ty jsi jediná, na které mi záleží,“ blekotal. „Brzy se o mě doslechneš hnusné věci. Jenom jsem potřeboval, potřeboval jsem ti říct, že všechno, co bude Primera vykládat, jsou lži. Nikdy jsem ji neznásilnil, ani jsem ji netýral. To děcko, které čeká, není moje. Přísahám. Nikdy jsem s ní nic neměl.“

Založila si ruce na prsou a zvedla obočí. „Ale to jsi mi přece už řekl. A já o tom nepochybuju.“

Křivě se usmál. „Děkuju. Tak já… půjdu.“ Vykročil směrem k centrální věži.   

„Dite?“

Ovanul ho mrazivý vítr, jak ho doběhla. „Počkej,“ šeptla. „Proč se loučíš? Proč říkáš, že se vidíme naposledy? Co se stalo?“

Ditrux mávl rukou. „Udělal jsem něco, co se už nedá změnit. A kdybys vrátila čas, udělal bych to znova. Ničeho nelituju. Jsem vděčný, že jsem mohl být s tebou. Nikdy jsem nebyl tak šťastný jako s tebou, Bree. Miluju tě. Strašně moc.“

Překvapeně vyjekl, když se mu pověsila kolem krku. „Dobře,“ sykla a zaútočila na jeho ústa. Když se od něj odtáhla, nevěděl, kde je, ani co je za den. „Taky tě miluju,“ zašeptala. „Taky strašně moc. A tak mě napadá, že jsi ještě nikdy nebyl v mé ložnici.“ Vzala ho za ruku a někam vedla. Neprotestoval. Jeho poslední noc na svobodě bude stát za to.  

Někdy mezi třetím a čtvrtým milováním jí řekl, co se stalo. Taky jí vysvětlil, že se ráno půjde udat. Zavraždil cizího boha, a to není jen tak. Budou z toho nepříjemné diplomatické tahanice a strkanice a zuřit bude jak Rafedaxarr tak Narena, která toho sahíjina na Mizeon pozvala.

Brexa dlouho mlčela a pak se ho zeptala, proč prostě neuteče. Někam, kde se snadno ztratíš, řekla. Někam, kde tě najdu jenom já.

Musel jí říct, že prvorození arcidémoni, řádní příslušníci císařovy gardy, prostě neutíkají. Je to otázka cti. Bude uvězněný, souzený a odsouzený. A průběžně bude jeho jméno vláčené špínou, protože Primera zajisté udělá cokoliv, aby ho očernila. Kdyby utekl, zradil by všechno, zač staletí bojoval, čemu věřil. Zostudil by nejen císaře, ale zahanbil by všechny prvorozené a vrhl by stín i na prestiž arciknížat. To prostě nemůže udělat. Sám před sebou by se musel stydět.

Dobře, řekla a znovu se s ním milovala. A znovu a znovu, že to přestal počítat. Nad ránem usnula. Držel ji v náručí a vrýval si do paměti každý krásný kousek jejího těla. Potom opatrně vstal, aby ji nevzbudil a vydal se do svého domu, aby se udal.

***

Teď už se to nedá okecat

Sibiel se vracel ze staveniště a z velké dálky slyšel ze své, SVÉ pracovny rozčilené hlasy. No to snad ne! Ti blázni si udělali schůzi a řeší to proroctví? Copak si neuvědomují, že je kolem spousta raisi, kteří to můžou vynést ven? Musí je rozehnat. Ignoroval vstup do budovy, vyletěl přímo na terasu, rozpustil letannatovou bariéru a vpadl dovnitř. Na pohovce seděli Grennon s Dirianou, v křesle se hrbil Jerones. O hranu pracovního stolu se opírala Wrella a za stolem v Sibielově židli, vyrobené na zakázku na Bredeonu, se rozvaloval Keinon Arci-Fezziel. 

„Issak mi dal přečíst zápis výpovědi,“ říkal právě Keinon. „A věřím, že Ditrux nelhal. Ten cápek ho vyprovokoval!“

„Kdybych u toho byl, s radostí bych Ditovi pomohl ho roztrhat!“ procedil skrze zuby Grennon, dávající jasně najevo, že je připravený trhat cokoliv a kohokoliv.

„Jsem ráda, že jsi tam nebyl, zlato,“ poznamenala pochmurně Diriana, která seděla vedle Grennona a držela ho za ruku. „Jinak bys seděl v díře s Ditruxem.“

Sibiel se zkoprněle svezl na opěradlo pohovky. Zjevně tu řešili něco jiného než proroctví. Jeho příchodu si museli všimnout, ale nezdálo se, že by pokládali za nutné to nějak komentovat. Natolik byli zaujatí tématem diskuse.

„Problém je s Primerou,“ zabručel Jerones. „Podařilo se jí císaře přesvědčit, že ji Ditrux k tomu, aby měla dítě se Smesmechem, přinutil. Tvrdila, že Ditrux, kvůli té fyzické anomálii vlastní děti mít nechtěl. Prý se bál, že by to znetvoření jeho dítě zdědilo, čímž by se ukázalo, co celá staletí pečlivě skrýval.“

„Jaké znetvoření, krucinál?“ rozčiloval se Grennon. „Na Maharáví jsem s ním pracoval v jedné laboratoři. Ničeho jsem si nevšiml.“

„To budou asi ty kostěné destičky, co má ten hoch na dolní polovině těla,“ ozvala se tiše Izzel. Stála ve dveřích, a určitě všechno slyšela. „Ošetřovala jsem ho po útoku na základně. Vzpomínáte? Horní polovinu jeho těla jsme našli v letannatovém kokonu, ale pánev a nohy vězely mezi vzpříčenými vraty do krytu. Zázrak, že to srostlo. Ujišťuju vás, že já na jeho anatomii nic odporného neshledala.“  

„To bude ono,“ přikývnul Jerones. „Ovšem Primera to klasifikovala jako zrůdné znetvoření svědčící o nečistém původu. Přísahala, že když otěhotněla, Ditrux Smesmecha zavraždil, protože nechtěl riskovat, že to někomu prozradí.“

„Udělali z toho plánovanou a zákeřnou vraždu,“ houkla naježeně Wrella. Ruce měla zaťaté do pěstí a naštvaně si Jeronese měřila. „A mě se zatraceně příčí, že jsi u toho byl taky.“

Jerones vyskočil z křesla jako bodnutý. „A co jsem měl asi dělat? Taky se mi to příčí! Můžu já za to, že Primera je excelentní herečka? Rafedaxarr jí to sežral i s navijákem! Jediné pozitivum je, že nařídil manželství Primery a Ditruxe okamžitě rozvést. Řekl, že krásné a osudem těžce zkoušené arcidémonce sežene manžela, kterého si zaslouží.“

„Abychom se teď my, nezadaní, třásli strachy,“ zabručel Keinon. 

„Co se tady, kurva, děje?“ otázal se prkenně Sibiel. Ukázal na Jeronese. „Nemáš to tu náhodou zakázané?“

„Mám,“ řekl dutě Jerones. „Ale srát na to. Oficiálně jsem na staveništi v Hreobu.“

„Já jsem oficiálně v laboratoři,“ pochlubil se Grennon. „Urbiel s Huatem mi kryjou záda.“

„A já jsem právě teď na inspekci na Olixu,“ řekl pochmurně Keinon. „Mám za úkol tam nafasovat donucovací a omezovací pomůcky. Vidíte, jak moc se snažím a hledám? Ejhle, nic nenacházím. Ditrux slíbil, že neuteče. Je uzavřený v ohni. Tak proč ho ještě ponižovat pouty, že?“

„Řekne mi někdo z vás, co se stalo?“ zasyčel zlověstně Sibiel.

Vysvětlování se ujal Jerones: „Dnes ráno se Rafedaxarr a Rawantes vrátili z Kavanu. Tady Keinon a Issak tam byli s nimi. Asi to nebyl moc dobrý výlet. Rafedaxarr vypadal rozmrzele, Rawantes zaraženě. Řekl jsem císaři, že na něj čeká Ditrux Arci-Jeen a že s ním nutně potřebuje mluvit. Rafedaxarr chtěl, abych ho poslal pryč, že nemá náladu, ale já řekl, že Ditrux už tu jednou byl - v noci a já mu slíbil, že to zařídím. Takže císař nakonec Ditruxe přijal. A Ditrux mu řekl, že v noci zabil sahíjinského boha Smesmecha z Tenerisu a že je připravený nést následky.“

Jerones dál vyprávěl, jak Rafedaxarr nařídil Issakovi s Keinonem, aby Ditruxe vyslechli a všechno slovo od slova zapsali. Zatímco Ditrux vypovídal, vtrhla do kanceláře rozběsněná Primera. A zahrála scénu týrané a zneužívané arcidémonky, kterou její vlastní zrůdně znetvořený manžel donutil k nevěře a pak toho, s kým to provedla, chladnokrevně zavraždil.

Keinon dodal, že Primera ječela jak siréna a že to museli slyšet všichni cizí otrapové, co v domě zůstali po večerní slavnosti. Císař nařídil Ditruxe zavřít, než se rozhodne, co s ním dál. Potom se objevila Narena. Rozběsněná až hrůza, protože ten sahíjin byl v prvé řadě jejím hostem. Řvala, že činí Rafedaxarra odpovědným za hnusný skutek jeho pravnuka. Žádala Ditruxovo exemplární potrestání. Vyhrožovala, že v opačném případě dohoda mezi arcidémony a debhátary padá a taky že všechno ohlásí Alianci a v neposlední řadě Smesmechově rodině na Tenerisu.

„Když byla Narena pryč, Rafedaxarr utrousil, že pokud už Ditrux musel toho chcípáka zamordovat, měl to udělat někde v pustině,“ řekl Jerones. „Teď je to tak rozmazané, že už se s tím prý nedá nic dělat.“

„A co dělal Rawantes?“ zajímal se Sibiel, protože si vzpomněl, jak Arrakiel prohlásil, že Rawantes je klíč k Rafedaxarrovi.

„Byl u toho, když Ditrux vypovídal a Issak to zapisoval,“ řekl Keinon. „Všechno to slyšel. A taky byl u toho představení, které předvedly Primera s Narenou. Celou dobu mlčel. A když Rafedaxarr řekl, že exemplární trest je nevyhnutelný, někam zmizel.“

„Co bude dál?“ houkl Sibiel. „Co s Ditem Rafedaxarr plánuje?“

Jerones pokrčil rameny. „Zavřel ho do sklepa. Ačkoliv Ditrux přísahal, že neuteče, Rafedaxarr ho uzamkl do ohnivé stěny. Teď císař čeká, až se vrátí Norden s Awenem z Tenerisu. Poslal je tam, aby zprávu o Smesmechově smrti doručili jeho rodičům. Nejvyššímu sahíjinskému bohu Tyneonovi a měsíční bohyni Senedě. Rafedaxarr ctí dohodu z Rean-Kwanteru. Musí tenerisanům nabídnout kompenzaci za synův život a musí jim dát možnost zúčastnit se procesu a… případně popravy. Rafedaxarr mi sám mezi čtyřma očima řekl, že by si to všechno moc rád ušetřil, jenomže s Narenou, která mu dýchá za krk, nemůže.“ Jerones si trhaně povzdechl a podíval se smutně na Wrellu. „Už musím jít. Mrzí mě to. Ale zatím mě nenapadá, jakými argumenty císařův postoj změnit.“

 Wrella se odlepila od stolu a vzala Jeronese za ruku. „Vyprovodím tě, uzlíčku neštěstí,“ řekla a tentokrát byl její hlas prostý všeho jedu. Když viděla, jak upřímně je Jerones zoufalý, nejspíš jí došlo, jak moc je pro něj angažmá na císařově sekretariátu obtížné.

***

„Ještě včera odpoledne jsem s Ditruxem mluvil,“ povzdechl si Sibiel. „Kdybych jen tušil, do čeho se řítí, byl bych ho opil vitrexxem a…“

„Jo, to určitě,“ vyjekla uštěpačně Diriana. „Vy dva jste se přece nemohli ani cítit.“

„To není pravda,“ oponoval jí Grennon. „Ditrux… aspoň v poslední době, měl tvého bratra docela rád.“

Sibiel se ušklíbnul. „Dejme tomu, že jsme našli společnou platformu.“

Keinon vstal ze Sibielovy židle. „No, pomalu je čas, abych se z Olixu vrátil. Takže, co s tím uděláme? Co mám vyřídit Issakovi a ostatním?“

Sibiel se poškrábal na bradě. „Proč se ptáš mě, civila, Kei?“

Keinon se zlomyslně usmál a odpověděl otázkou: „Protože ses v krizovém řízení už osvědčil?“ Jeho úsměv se vytratil. „Pořád jsi Arcikníže Arci-Quinnů. Dva tví švagři jsou arciknížaty Arci-Leredů a Arci-Kessalů. Další švagr je zlatým hochem Alinace, a tvůj strýc je jedním ze tří vůdců Aliance. A v neposlední řadě tvůj mladší bratr je zetěm erektiadského Rexe. Nehledě na to, že jsi Rawantův přítel. Jestli ti to ještě nedošlo, to všechno z tebe dělá opravdu nebezpečného protivníka. Proto se tě císař preventivně zbavil, abys mu nekalil vodu.“

„Deklaroval, že se mě zbavil kvůli chybným rozhodnutím,“ řekl upjatě Sibiel. 

„Tomu nikdo nevěří,“ odsekl Keinon.

„Dokonce ani debhátarové,“ přizvukoval Grennon. „Stýkám se s Huatem, jak jistě víš.“

„Takže, co útěk?“ zamručel váhavě Sibiel.

Keinon zakoulel očima. „Ditrux je prvorozený! Utekl jsi ty před sedmi lety?“

Sibiel se hořce usmál. Ne, neutekl. Když zaslechl, jak radní plánují zlikvidovat Arrakiela, vytřískal polovinu Rady a pak se v poklidu nechal svázat a odvést do přípravky Chřtánu. Až po dvou letech utrpení a po tom, co ho komise definitivně odsoudila k transformaci, svůj názor na útěk přehodnotil. „Dobrá,“ zabručel. „Za předpokladu, že možnost útěku vyřadíme, se soustřeďme na ten proces. Pomůže angažovat vojáky. Na Xana a Bordena Rafedaxarr dá. Oni dosvědčí, že Ditrux bojoval, krvácel a skoro zemřel pro říši. A byl to on, kdo pomohl Teggenovi zachránit Essia. A potom vyléčil Brexu. Tu taky požádáme o pomoc. Brexa i Huat zpacifikují Narenu. Dáme echo Alianci, dotáhneme sem Teggia. I kdyby byl na kraji světa, kvůli Ditruxovi přijde. A taky musíme sehnat někoho, kdo má páku na rodiče toho mrtvého. Jsou to sahíjinové. Patří k nejmladším bohům, ale na Teneris mají vliv ještě krenevové, takže…“

„Zadrž,“ zastavil ho Keinon. „To všechno budeš znovu opakovat, až dáme všechny dohromady. Já vyburcuju vojáky.“ Uličnicky se usmál. „Ještě jsem neměl dovolenou a strašně se mi stýská po bratránkovi Lennym.“

„Já se vypravím na velitelství Aliance,“ ozvala se Izzel a z očí jí šlehaly plameny. „Přinutím je, třeba magií, aby mi dali Teggiovy souřadnice a přivedu ho.“   

„Já zaletím na Erektiad pro Arrakiela,“ dodala Wrella, která přicházela z terasy, „protože ten je na takové situace přímo expert.“

„Já s Owianou budeme hlídat děti,“ zabručela smířeně Diriana. 

***