Pokračujeme v četbě na pokračování - pátým díle Mizeonské série

06.03.2023 12:47

Na konci čtvrtého dílu jsme zanechali Rawanta s Arrakielem na Erektiadu. Pátý díl zahajujeme na základně mizeonských exulantů, která pod velením Sibiela čelí napadení. Na Erektiad a mezi draky se samozřejmě vrátíme, protože Arri tam má rozdělanou práci, nehledě na to, co má rozdělané Rawantes. Proč se pátý díl jmenuje Teggen, což je původní jména Sarvonova věky ukrývaného potomka? Protože Teggen ještě mnohým překvapí.