Jak je důležité míti ilustrátora

09.03.2021 13:22

Jak je důležité mít správného ilustrátora: Kamarádi autoři o tom vědí své. Najít ilustrátora, který dokáže vystihnout atmosféru příběhu, rovná se nalezení Zlatého grálu! Zkušenosti mě přiměly zpracovávat ke každé knize obsáhlé propozice, aby ilustrátor věděl, co přibližně od něj čekám. Vypisuju se o posravách, o prostředí, o hlavní zápletce. Ale ani to někdy nestačí, pokud se výtvarník na ten motiv naladit nedokáže, navzdory tomu, že se upřímně snaží. Mám to štěstí, že jsem ilustrátorku s oním šestým smyslem našla. Jmenuje se Nela Korbelová, je absolventkou magisterského studijního programu “Chemie konzervování-restaurování” na Masarykově univerzitě v Brně. Kromě kreslení se zabývá restaurováním starožitností, šije historické oděvy, vyrábí repliky středověkých předmětů denní potřeby a individualizované figuríny pro muzejní expozice. Nela je renesanční osobnost a má před sebou velkou budoucnost. Já jenom doufám, že mi jako ilustrátorka autorce zachová přízeň!!!