Seminář tvůrčího psaní

Tvůrčí psaní - část druhá: Obsah a forma literárního díla

10.10.2017 21:16
2.1.  Obsah a forma literárního díla Každý začínající autor by měl mít v patrnosti, že literární dílo má: -  Obsah (o čem píše) -  Formu (jakým způsobem píše)   Existují autoři píšící spontánně a jiní, co dodržují předem vytyčený plán. Obojí je možné.JObsah literárního díla: Zdá se to celkem jasné, ale není to tak. Stává se, že v průběhu psaní se autor rozhodně děj změnit, nakonec vznikne něco jiného, než co původně zamýšlel a může to být ještě lepší nebo neskonale horší Forma: Je o tom spousta příruček – takže uvedu jen několik nejobvyklejších příkladů: • Autor je vypravěčem a nezaujatým pozorovatelem (Er-forma). Popisuje děj, postrkuje své hrdiny příběhem, popisuje jejich jednání, ale do jejich nitra čtenáři nahlédnout nedá – čtenář musí vše dedukovat z jednání těchto postav – čímž obohacuje příběh o prvek napětí, nutí čtenáře nad psychologií postav přemýšlet. • Příběh je vyprávěn z pohledu hlavního...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>